Vikailmoitukset työaikana (06) 325 4187 | työajan ulkopuolella (06) 325 4151, 040 725 7900

Ilmastus

Varsinainen biologinen käsittely tapahtuu ilmastusaltaissa, joita on 10 kpl. Niihin johdettavaan jäteveteen sekoitetaan aktiivilietettä, jota syntyy prosessissa. Lietteen bakteerit hajottavat jätevedessä olevat orgaaniset lika-aineet pienemmiksi yhdisteiksi. Ilmastusaltaiden pohjalla on joukko ilmastimia, joiden avulla altaisiin johdetaan happea. Bakteerit tarvitsevat happea hajottaessaan orgaanisia lika-aineita. Näin ne saavat energiaa elintoimintojaan ja lisääntymistään varten puhdistaen samalla vettä.

 

 

Löydä ilmastus myös Prosessikaaviosta >>

Jatka selkeytykseen >>

 

Uppdaterad 14.10.2015