Vikailmoitukset työaikana 06 325 4187 | työajan ulkopuolella 06 325 4151, 040 725 7900

Hiekkasuodatus ja typenpoisto

Ympäristölupaehtojen kiristyneen typenpoistotason saavuttamiseksi vuonna 2012 valmistui laitoksen jälkikäsittely-yksiköksi typpeä poistava eli denitrifioiva hiekkasuodatin. Tässä prosessin viimeisessä vaiheessa vesi suodatetaan neljämetrisen hiekkapatjan läpi. Veteen lisätään tarvittaessa hiukan saostuskemikaalia sekä metanolia, joka toimii denitrifikaation vaatimana hiililähteenä.

Hiekkasuodatin toimii myös mekaanisesti poistaen puhdistetusta jätevedestä kiintoainetta.

Hiekkasuodatus on puhdistusprosessin viimeinen osa ja sen jälkeen vesi onkin niin puhdasta, että sen voi päästää mereen.

 

Katso hiekkasuodatus myös prosessikaaviosta >>

Jatka flotaatioon >>

 

Uppdaterad 21.10.2015