Vikailmoitukset työaikana (06) 325 4187 | työajan ulkopuolella (06) 325 4151, 040 725 7900

Kurikasta pohjavettä Vaasaan?


Kurikan syväpohjavesihankkeessa selvitetään pohjavesien käyttöönottoa Vaasan ja Kurikan kaupunkien tarpeisiin. Hankkeen vaikutusalueella Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla on 150 000 asukasta sekä elintarviketuotantoa, jotka tarvitsevat runsaasti talousvettä.

Pohjavesitutkimukset alkoivat vuonna 2013. Tavoitteena on, että Vaasassakin hanasta saadaan pintaveden sijaan pohjavettä. Talousveden saannin varmistamiseksi jatkossa vettä saataisiin käyttöön useammasta riippumattomasta vesilähteestä.​

 

 


Miksi etsimme uusia vesivaroja?

Juomaveden puhdistus Vaasan seudulla on haasteellista, raakavetenä käytettävän Kyrönjoen epätasaisen laadun vuoksi. Vedenpuhdistusprosessi on monimutkainen ja kallis.

Pilvilammen suuri varastotilavuus vähentää vesilaitoksen riippuvuutta Kyrönjoen vedenlaatuvaihteluista, mutta se riittää vastaamaan vain reilun kahden kuukauden vedentarvetta. Usein esim. kevättulvien aikaan Kyrönjoen vesi on niin huonolaatuista, että vesilaitoksen on keskeytettävä vedenotto sieltä ja hyödynnettävä vain Pilvilammen vesivarastoa. Kyrönjoki ei ole enää laajenevalle kaupungille kestävä vesivara.

 

Vesiputken rakentamisurakka on vielä monen vuoden päässä.

 

 

Hankkeen aikataulu:

  •    Tutkimusvaihe            v. 2013 - 2019

  •    Lupien järjestäminen  v. 2018 - 2021

  •    Suunnitteluvaihe         v. 2016 - 2023

  •    Rakentamisvaihe        v. 2020 - 2025

 

Syväpohjavesi hanasta Kurikassa ja Vaasassa 2025!

 

Hankkeessa ovat mukana Geologian tutkimuskeskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Kurikan Vesihuolto Oy ja Vaasan Vesi –liikelaitos.

 

 

 

Uppdaterad 06.02.2018