Vikailmoitukset työaikana (06) 325 4187 | työajan ulkopuolella (06) 325 4151, 040 725 7900

Kurikasta pohjavettä Vaasaan?


Katso myös Ajankohtaiset uutiset


Kurikan syväpohjavesihankkeessa selvitetään pohjavesien käyttöönottoa Vaasan ja Kurikan kaupunkien tarpeisiin. Hankkeen vaikutusalueella Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla on 150 000 asukasta sekä elintarviketuotantoa, jotka tarvitsevat runsaasti talousvettä.

Pohjavesitutkimukset alkoivat vuonna 2013. Tavoitteena on, että jatkossa talousveden saannin varmistamiseksi vettä saataisiin käyttöön useammasta toisistaan riippumattomasta vesilähteestä.​
 

Geologian tutkimuskeskus (Gtk) - www.gtk.fi

 

 


Miksi etsimme uusia vesivaroja?

Juomaveden puhdistus Vaasan seudulla on haasteellista - raakavetenä käytettävän Kyrönjoen epätasaisen laadun vuoksi. Vedenpuhdistusprosessi on monimutkainen ja kallis.

Pilvilammen suuri varastotilavuus vähentää vesilaitoksen riippuvuutta Kyrönjoen vedenlaatuvaihteluista, mutta se riittää vastaamaan vain reilun kahden kuukauden vedentarvetta. Usein esim. kevättulvien aikaan Kyrönjoen vesi on niin huonolaatuista, että vesilaitoksen on keskeytettävä vedenotto sieltä ja hyödynnettävä vain Pilvilammen vesivarastoa. Laajenevalle kaupungille tarvitaan Kyrönjoen lisäksi toinen, kestävästi hyödynnettävissä oleva vesivara.

 

Vesiputken rakentamisurakka on vielä monen vuoden päässä. Tavoitteena on, että syväpohjavettä saa hanasta Vaasassa ja Kurikassa vuonna 2030.

 

 

Syväpohjavesi hanasta Kurikassa ja Vaasassa 2030!

 

Hankkeessa ovat mukana Geologian tutkimuskeskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Kurikan Vesihuolto Oy ja Vaasan Vesi –liikelaitos.

 

 

 

Uppdaterad 20.10.2020