Vikailmoitukset työaikana (06) 325 4187 | työajan ulkopuolella (06) 325 4151, 040 725 7900

Liittyminen

Liittyminen kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon  (pdf, uusi ikkuna)

Vastuualueiden rajat (pdf, uusi ikkuna)

Kiinteistön vesijohdon sisääntuonti  (pdf, uusi ikkuna)

Esimerkki  vesimittarin tilantarpeesta  (pdf, uusi ikkuna)

Tarkistuslista uudisrakentajalle  (pdf, uusi ikkuna)

Tarkistuslista saneeraajalle  (pdf, uusi ikkuna)


Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoihin:


1. Tilaa ajoissa Vaasan Vedeltä kiinteistön liittymätiedot tonttijohtojen suunnittelua varten, mielellään heti rakennusluvan hakemisen jälkeen

1.1 Kerää yhteen liittymätietojen tilaamisessa tarvittavat tiedot

Kiinteistönomistajan yhteystiedot
- etu- ja sukunimet
- katuosoite ja postinumero
- yhteystiedot (puhelin, sähköposti yms.)

Kiinteistön osoitetiedot
- kiinteistötunnus tai maarekisterinumero
- katuosoite ja postinumero
- mahdollisesti tonttikartta

Toimenpidetiedot
Toimenpide, jota liittymätiedot koskevat
- uudisrakennus/peruskorjaus
- vesi- ja viemärijohtojen asennus/uusiminen
- sade- ja perusvesijohtojen asennus/uusiminen

Kenelle tiedot lähetetään
- etu- ja sukunimet
- katuosoite ja postinumero
- yhteystiedot (puhelin, sähköposti yms.)
Tiedot voidaan lähettää suoraan esim. LVI-suunnittelijalle.

 

1.2 Tilaa liittymätiedot

  * verkkosivujemme tilauslomakkeella (avautuu uuteen ikkunaan)

  * vaasanvesi.liittymapalvelut@vaasa.fi

  * Mikko Vihanto  |  (06) 3254 4154 

  * Anniina Latva-Ranta  |  (06) 3254 4155

Liittymätiedoista ja muista liittymiseen liittyvistä epäselvistä asioista voit tiedustella puhelinnumeroista tai sähköpostitse.

Varaa aikaa toimitukselle. 


2. Hanki KVV-työnjohtaja
Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston työnjohtaja on oltava jokaisella rakennustyömaalla, jolla suoritetaan vesi- ja viemäriteknillisiä töitä. KVV-työnjohtajasi toimii apunasi kaikissa vesi- ja viemäriteknisissä asioissa ja ongelmatilanteissa. Hän myös vastaa rakennushankkeesi kaikista vesi- ja viemäriteknisistä asennuksista. Katso Pätevyysvaatimukset.

KVV-työnjohtaja on nimettävä viimeistään ennen rakennuksen vesi- ja viemäritöiden aloittamista. Vaasan kaupungin rakennusvalvonnan on hyväksyttävä KVV-työnjohtajan.


3. Toimita saadut liittymätiedot LVI-suunnittelijalle, talopakettitoimittajalle, tms. LVI-suunnitelmien laatimisen yhteyshenkilölle
Jos olet ilmoittanut, että tiedot lähetetään suoraan suunnittelijalle, teemme tämän puolestasi.


4. Toimita (suunnittelija/rakentaja) valmiit suunnitelmat Vaasan kaupungin rakennusvalvontaan tarkastettavaksi
Vaasan kaupungin rakennusvalvonta / Harri Suoranta  (huom. muuttanut tekniseen virastoon 2018)
Kirkkopuistikko 26 (4. kerros)
65100 VAASA

1. Vesi- ja viemäritonttikartta  1 kpl
2. Liittymätiedot  1 kpl
3. Kvv-mitoitustiedot -lomake (täytettynä ja suunnittelijan allekirjoittamana)  1 kpl
4. Vesi- ja viemäriasemapiirustus 1:200 (1:500)  4 kpl
5. Vesi- ja viemäripohjapiirustukset 1:50 (vanhat rakennukset 1:100)  2 kpl
6. Vesimittaritilan piirustus 1:50 (1:100) eli vesi- ja viemäripohjapiirros, jossa vesimittari  1 kpl
7. Erikoispiirustukset / esim. kaivokuvat, linjapiirustukset   1 kpl
8. Haja-asutusalueella yleiskartta kiinteistön sijainnista  1 kpl


Rakennusvalvonnasta toimitetaan Vaasan Veden tarvitsemat piirustukset automaattisesti Vaasan Vedelle.


5. Liittymissopimuksen allekirjoitus
Vaasan Vesi laatii liittymisopimuksen, joka käydään allekirjoittamassa toimistollamme. Saneerauksen ollessa kyseessä liittymisopimus lähetetään liittyjälle allekirjoitettavaksi. Allekirjoituksen jälkeen sopimus pitää palauttaa takaisin Vaasan Vedelle.

Lisätietoja liittymissopimuksen allekirjoittamisesta yms. puhelinnumeroista tai sähköpostitse
 * Riitta Nylund-Kähtävä  |  (06) 325 4185  |  riitta.nylund-kahtava@vaasa.fi tai
 * Kati Tyynelä-Koppelomäki |  (06) 325 4004  |  kati.tyynela-koppelomaki@vaasa.fi


6. Tilaa liittämistyö ja vesimittarin toimitus
Tonttijohtojen ja vesimittarin asennuksen tilaus
Tarvittavat asennukset tilataan vesilaitokselta puhelinnumeroista tai sähköpostitse 
 *  Mats Kulla         |  (06) 325 4187  |  mats.kulla@vaasa.fi
 * Johan Storlund   |  (06) 325 4180  |  johan.storlund@vaasa.fi
 * Juha Vessonen  |  (06) 325 4170  |  juha.vessonen@vaasa.fi

Toimitusaika
Toimitusaika liittämistyölle on noin 1 viikko ja vesimittarin asentamiselle noin 2-3 työpäivää.

Liittymiskohta
Liittymiskohta on kaava-alueella tontin raja, haja-asutuksessa liittämiskohta on jakeluputkessa ja viemärissä. Vesilaitos huolehtii tonttivesijohdon ja viemärin hankinnasta, asennuksesta maanrakennustöineen sekä kunnossapidosta tähän pisteeseen asti.

Liittyjän vastuulla olevat liittämistyöt
Tonttivesijohdon ja -viemärin liittymiskohdasta eteenpäin hankkii liittyjä itse tai liittyjän kustannuksella laitos. Tonttivesijohdon ja -viemärin asentamisesta maanrakennustöineen huolehtii kustannuksellaan liittyjä, tai liittyjän kustannuksella laitos. Tonttijohdon ja viemärin kunnossapidosta huolehtii kustannuksellaan liittyjä.

Jos liittyjä suorittaa tonttijohtojen hankinnan ja asentamisen, laitos määrää ja hyväksyy tonttijohtojen aineen, koon ja sijoituksen. Liitostyön tekee aina laitos haja-asutuksessakin.

Laitos laskuttaa liittyjää tekemistään hankinnoista, asennuksista ja töistä laitoksen taksan tai hinnaston mukaisesti. Liittyjä sitoutuu tonttijohtojen rakentamisessa, hankinnassa ja asennuksessa noudattamaan laitoksen antamia ohjeita.


7. Tilaa tarvittavat KVV-tarkastukset (vesi ja viemäri)
Tarvittavat vesi- ja viemäritarkastukset tilataan ja lisätietoja saa Vaasan kaupungin rakennusvalvonnasta Harri Suorannalta 040 569 6700


8. Tee tarvittavat omistajanvaihdosilmoitukset laskutukseen.

 

Päivitetty 14.01.2019