Vikailmoitukset työaikana (06) 325 4187 | työajan ulkopuolella (06) 325 4151, 040 725 7900

Palaute

Olemme myös mukana Vaasan kaupungin Teknisen toimen yhteisessä palaute-järjestelmässä.  Linkki 
Kaupungin verkkosivuilla toimivalla palautejärjestelmällä kuntalaiset voivat antaa palautetta kaikista
Teknisen toimen palveluista (otettu käyttöön 1.12.2014).

Alla olevan lomakkeen tiedot  ohjautuvat suoraan oikeille henkilöille Vaasan Vedellä valitun aiheen mukaisesti.