Vikailmoitukset työaikana 06 325 4187 | työajan ulkopuolella 040 725 7900

Palaute

Olemme myös mukana Vaasan kaupungin Teknisen toimen yhteisessä palautejärjestelmässä.  Linkki 
Kaupungin verkkosivuilla toimivalla palautejärjestelmällä kuntalaiset voivat antaa palautetta kaikista Vaasan kaupungin palveluista.

Alla olevan lomakkeen tiedot  ohjautuvat suoraan oikeille henkilöille Vaasan Vedellä valitun aiheen mukaisesti.