Vikailmoitukset työaikana 06 325 4187 | työajan ulkopuolella 06 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

 

Ajankohtaista

Tillbaka

Uudet toimitus- liittymis- ja käyttösopimusehdot astuvat voimaan 1.5.2019

Vesilaitosyhdistys on päivittänyt yhteistyössä Suomen Kuntaliiton sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kanssa vesihuoltolaitosten yleisten toimitusehtojen mallin vastaamaan vesihuoltolainsäädännön muutoksia. Myös liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehtojen malli on päivitetty. Edellä mainittuihin malleihin on lisäksi tehty muun lainsäädännön muutoksista ja käytännön tarpeista johtuvia tarkistuksia.

Vesihuoltolain (119/2001) muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Vesilaitosyhdistys päivitti mallit vuonna 2015 vastaamaan vesihuoltolain muutoksia. Näin ollen Vaasan Vesi on päivittänyt liittymis- ja käyttösopimusehdot ja laitoksen yleiset toimitusehdot. Uudet ehdot astuvat voimaan 1.5.2019.

Tammikuussa postitamme uudet ehdot kaikille asiakkaillemme.

 

Vaasan Veden päivitetyt Yleiset toimitusehdot 1.5.2019

Vaasan Veden päivitetyt Liittymis- ja käyttösopimusehdot 1.5.2019

Saatekirje: Yleisten toimitusehtojen ja liittymis- ja käyttösopimusehtojen muutokset.

Mahdolliset yhteydenotot: vaasanvesi.liittymapalvelut@vaasa.fi

 

Sprinkleriliittyjät


Vaasan Vesi on laatinut sprinkleriliittyjille erillisen sopimusmallin sekä toimitus- ja sopimusehdot.

Vesihuoltolaitoksilla ei aiemmin ole ollut käytössä erillistä sopimusta taikka toimitus- ja sopimusehtoja sprinkleriliittyjille. Sprinkleriliittyjiä koskevat ehdot ovat aikaisemmin sisältyneet vesihuoltolaitoksen liittymis- ja käyttösopimusehtoihin sekä yleisiin toimitusehtoihin. Koska sprinklerit eivät kuulu vesihuoltolain soveltamisalaan, myös Vaasan Vesi ottaa käyttöönsä erillisen sopimuksen sekä siihen liittyvät toimitus- ja sopimusehdot sprinkleriliittyjille. Sprinkleriliittyjien toimitus- ja sopimusehdot on laadittu Vesihuoltolaitosyhdistyksen valtakunnallisten mallien mukaisesti. Uudet ehdot astuvat voimaan 1.5.2019.

Vaasan Vesi valmistelee kiinteistöjen sprinklerisopimukset Vaasan Vedellä olemassa olevien tietojen perusteella. Sopimukset lähetetään kaikille sprinkleriasiakkaillemme allekirjoitettaviksi vuoden 2019 aikana.

Tammikuussa postitamme uudet ehdot kaikille sprinkleriasiakkaillemme.

 

Vaasan Veden uudet Sprinkleriliittyjien toimitusehdot 1.5.2019

Vaasan Veden uudet Sprinklerisopimusehdot 1.5.2019

Saatekirje: Uusi sprinkleriliittyjien sopimus sekä uudet toimitus- ja sopimusehdot.

Mahdolliset yhteydenotot: vaasanvesi.liittymapalvelut@vaasa.fi

 

Vuonna 2019 alamme laskuttamaan sprinkleriliittyjiä uusien sprinkleriluokkien mukaan >>