Vikailmoitukset työaikana (06) 325 4187 | työajan ulkopuolella (06) 325 4151, 040 725 7900

Vedenjakelun häiriötilanteet

Häiriökartta

Vaasan Vesi on ottanut käyttöön uuden häiriökarttapalvelun. Häiriökartalta näet ajantasaista tietoa siitä, missä palvelualueellamme on vedenjakelua haittaavia häiriöitä. Kartalta näet vedenjakelun keskeytyksiä reaaliajassa, sekä ennakoivasti kunnossapitotöitä, joiden lähialueilla saattaa ilmestyä vedenjakelukatkoksia ja vedenlaatuvaihteluita.

Vakavissa häiriötilanteissa, kun vesijohtovesi muuttuu juomakelvottomaksi, merkitsemme myös ne alueet kartalle, joissa on voimassa veden keittokehotus tai vesijohtoveden käyttökielto.

Karttapalvelu ei korvaa vanhoja tiedotuskanavia. Häiriötiedotteemme jaamme omilla ja kaupungin nettisivuilla ja ne menevät laajaan medialevitykseen. Lisätietoa häiriöistä saa myös soittamalla vikailmoitusnumeroon työaikana (06) 325 4187 tai työajan ulkopuolella (06) 325 4151

 

 

Suurentaaksesi tekstiä kartalla, paina Ctrl -nappia ja zoomaa hiiren ratilla!


   

Äkillinen vedenjakeluhäiriö (vesi suljettu)

Kun vettä ei tule hanasta, varmista ensin, ettei vedenjakeluhäiriö johdu kiinteistössäsi tehtävistä korjaustöistä tai vuodosta. 

Jos vikaa ei löydy omasta kiinteistöstä voit tarkistaa, onko lähistölläsi tapahtunut putkirikkoa. Äkillisistä vedenjakeluhäiriöistä ilmoitamme nettisivuillamme sivulla Ajankohtaista sekä Häiriökartallamme

Mikäli viasta ei ole ilmoitettu, ota yhteyttä Vaasan Veteen: työaikana (06) 325 4187 tai työajan ulkopuolella (06) 325 4151.

Jos katko on pitkäaikainen järjestämme alueelle väliaikaisen vedenjakelupisteen, josta vettä voi käydä noutamassa omaan astiaan. Ilmoitamme vedenjakelupisteen sijainnin tiedotteissamme sekä häiriökartalla.

Vesikatkoksen aikana hanat on pidettävä suljettuina, sillä korjaustyöt saattavat irrottaa sakkaa putkista, joka voi vahingoittaa vesikalustoasi. Korjaustöiden jälkeen juoksutamme vettä, kunnes se kirkastuu, mutta vedessä saattaa silti ilmetä värihaittoja. Värihaitat ovat terveydelle vaarattomia ja poistuvat juoksuttamalla vettä hanasta. Värihaitat voivat toki värjätä vaaleaa pyykkiä. Jos vesi ei juoksuttamalla kirkastu, ota yhteyttä Vaasan Veteen.

Vinkki: kotona kannattaa aina pitää kannullinen vettä jääkaapissa häiriötilanteiden varalle. Vettä voi myös pakastaa.

 


Suunniteltu vedenjakelukatkos

Kun suunnittelemme korjaustöitä, joiden ajaksi meidän on suljettava vesi, ilmoitamme asiasta aina alueen kiinteistöille hyvissä ajoin (vähintään 2 vrk ennen katkon alkua). Lyhyen katkon ajaksi pyydämme asukkaita varastoimaan vettä astioihin omiin tarpeisiin. Jos katko on pitkäaikainen järjestämme alueelle väliaikaisen vedenjakelupisteen, josta vettä voi käydä noutamassa omiin astioihin. Ilmoitamme vedenjakelupisteen sijainnin tiedotteissamme ja häiriökartalla.

Vesikatkoksen aikana hanat on pidettävä suljettuina, sillä korjaustyöt saattavat irrottaa sakkaa putkista, joka voi vahingoittaa vesikalustoasi. Korjaustöiden jälkeen valutamme vettä, kunnes se kirkastuu, mutta vedessä saattaa silti ilmetä värihaittoja. Värihaitat ovat terveydelle vaarattomia ja poistuvat juoksuttamalla vettä hanasta. Värihaitat voivat toki värjätä vaaleaa pyykkiä.

Jos vesi ei juoksuttamalla kirkastu, ota yhteyttä Vaasan Veteen: työaikana (06) 325 4187 tai työajan ulkopuolella (06) 325 4151.

Huom. Lyhyen katkon ajaksi muista varata vettä ämpäreihin myös wc:n käyttöön!

 


Veden keittokehotus

Kun vesijohtovesi muuttuu juomakelvottomaksi, astuu veden keittokehotus voimaan. Syynä keittohekotukseen voi olla esim. lievä mikrobiologinen saastuminen. Kehotus voi kohdistua pieneelle alueelle tai suurempaan kaupunginosaan, mahdollisesti koko kaupunkiin.

Keittokehotuksesta tiedotamme eri medioiden kautta sekä nettisivuillamme sivulla Ajankohtaista ja Häiriökartallamme. Lisätietoa saa myös soittamalla työaikana (06) 325 4187 tai työajan ulkopuolella (06) 325 4151.

Veden keittokehotus koskee vain vettä, jota juodaan ja käytetään ruoanlaitossa. Vesi on keitettävä vähintään 5 minuuttia ja annettava jäähtyä ennen käyttöä. Keittohehotuksen aikana vesijohtovedellä voi käydä suihkussa, tiskata ja pestä pyykkiä (ellei vedessä ole poikkeavaa väriä). Tiskit tulee kuivata huolellisesti.

Lievä mikrobiologinen saastuminen torjutaan desinfioimalla eli vesijohtoverkostoa klooraamalla. Kloorauksen vaikutusaika on useita tunteja, joten vesi saattaa olla juomakelvotonta yli vuorokauden.

 


Veden käyttökielto

Kun vesijohtovesi muuttuu vaaralliseksi ihmisen terveydelle, astuu veden käyttökielto voimaan. Syynä veden käyttökieltoon voi olla esim. vakava mikrobiologinen tai kemiallinen saastuminen. Kehotus voi kohdistua pieneelle alueelle tai suurempaan kaupunginosaan, mahdollisesti koko kaupunkiin.

Veden käyttökiellon määrää viranomainen ja siitä tiedotetaan laajasti eri medioiden kautta sekä nettisivuillamme sivulla Ajankohtaista ja Häiriökartallamme. Lisätietoa saa myös soittamalla työaikana (06) 325 4187 tai työajan ulkopuolella (06) 325 4151.

Veden käyttökiellon aikana vesijohtovettä ei saa käyttää mihinkään muuhun kuin WC:n vetämiseen!

Vakava mikrobiologinen saastuminen torjutaan desinfioimalla eli vesijohtoverkostoa tehoklooraamalla. Tehokloorauksen vaikutusaika on useita tunteja, joten vesi saattaa olla käyttökiellossa useita vuorokausia, riippuen saastuman levinneisyydestä.

Jos katko vedentoimituksessa on pitkäaikainen (yli 24h) järjestämme väliaikaisia vedenjakelupisteitä, joista vettä voi käydä noutamassa omiin astioihin. Ilmoitamme vedenjakelupisteiden sijainnin mediatiedotteissa sekä nettisivuillamme.

 


 

Sähkökatkot eivät vaikuta vedenjakeluun. Varavoimalat ovat käytössä sekä vesilaitoksella, että veden pumppaamoilla.

 

 

Päivitetty 09.02.2021