Vikailmoitukset työaikana 06 325 4187 | työajan ulkopuolella 06 325 4151, 040 725 7900

Vedenjakelun häiriötilanteet


Tilaa häiriötiedotteet puhelimeesi >>


Häiriökartta >>


   Äkillinen vedenjakeluhäiriö

Kun vettä ei tule hanasta, varmista ensin, ettei vedenjakeluhäiriö johdu kiinteistössäsi tehtävistä korjaustöistä tai vuodosta. 

Jos vikaa ei löydy omasta kiinteistöstä, voit tarkistaa, onko lähistölläsi tapahtunut putkirikkoa. Äkillisistä vedenjakeluhäiriöistä ilmoitamme tekstiviestilläHäiriökartallamme ja arkisin nettisivuillamme, sivulla Ajankohtaista

Mikäli viasta ei ole ilmoitettu, ota yhteyttä Vaasan Veteen: työaikana 06 325 4187 tai työajan ulkopuolella 06 325 4151.

Jos katko on pitkäaikainen, järjestämme alueelle väliaikaisen vedenjakelupisteen, josta vettä voi käydä noutamassa omaan astiaan. Ilmoitamme vedenjakelupisteen sijainnin tiedotteissamme sekä häiriökartalla.

Vesikatkoksen aikana hanat on pidettävä suljettuina, sillä korjaustyöt saattavat irrottaa putkista sakkaa, joka voi vahingoittaa vesikalustoasi. Korjaustöiden jälkeen juoksutamme vettä, kunnes se kirkastuu, mutta vedessä saattaa silti ilmetä värihaittoja. Värihaitat ovat terveydelle vaarattomia ja poistuvat juoksuttamalla vettä hanasta. Värihaitat voivat toki värjätä vaaleaa pyykkiä. Jos vesi ei juoksuttamalla kirkastu, ota yhteyttä Vaasan Veteen.

Vinkki: Kotona kannattaa aina pitää kannullinen vettä jääkaapissa häiriötilanteiden varalle. Vettä voi myös pakastaa.

 


   Suunniteltu vedenjakelukatkos

Kun suunnittelemme korjaustöitä, joiden ajaksi meidän on suljettava vesi, ilmoitamme asiasta aina alueen kiinteistöille hyvissä ajoin (vähintään 2 vrk ennen katkon alkua). Lyhyen katkon ajaksi pyydämme asukkaita varastoimaan vettä astioihin omiin tarpeisiin. Jos katko on pitkäaikainen, järjestämme alueelle väliaikaisen vedenjakelupisteen, josta vettä voi käydä noutamassa omiin astioihin. Ilmoitamme vedenjakelupisteen sijainnin tekstiviestillätiedotteissamme ja häiriökartalla.

Vesikatkoksen aikana hanat on pidettävä suljettuina, sillä korjaustyöt saattavat irrottaa putkista sakkaa, joka voi vahingoittaa vesikalustoasi. Korjaustöiden jälkeen valutamme vettä, kunnes se kirkastuu, mutta vedessä saattaa silti ilmetä värihaittoja. Värihaitat ovat terveydelle vaarattomia ja poistuvat juoksuttamalla vettä hanasta. Värihaitat voivat toki värjätä vaaleaa pyykkiä.

Jos vesi ei juoksuttamalla kirkastu, ota yhteyttä Vaasan Veteen: työaikana 06 325 4187 tai työajan ulkopuolella 06 325 4151.

Huom. Lyhyen katkon ajaksi muista varata vettä ämpäreihin myös wc:n käyttöön!

 


   Veden keittokehotus

Jos vesijohtovesi muuttuu juomakelvottomaksi, astuu veden keittokehotus voimaan. Syynä keittokehotukseen voi olla esim. lievä mikrobiologinen saastuminen. Kehotus voi kohdistua pieneelle alueelle tai koko kaupunginosaan, mahdollisesti koko kaupunkiin.

Keittokehotuksesta tiedotamme tekstiviestillä, eri medioiden kautta, nettisivuillamme sivulla  Ajankohtaista sekä Häiriökartallamme. Lisätietoa saa myös soittamalla työaikana 06 325 4187 tai työajan ulkopuolella 06 325 4151.

Veden keittokehotus koskee vain vettä, jota juodaan ja käytetään ruoanlaitossa. Vettä on keitettävä vähintään 5 minuuttia ja annettava jäähtyä ennen käyttöä. 

Keittokehotuksen aikana vesijohtovedellä voi:

  • käydä suihkussa
  • tiskata (tiskit tulee kuivata huolellisesti)
  • pestä pyykkiä (ellei vedessä ole poikkeavaa väriä).

Lievä mikrobiologinen saastuminen torjutaan desinfioimalla eli vesijohtoverkostoa klooraamalla. Kloorauksen vaikutusaika on useita tunteja, joten vesi saattaa olla juomakelvotonta yli vuorokauden.

 


   Veden käyttökielto

Jos vesijohtovesi muuttuu vaaralliseksi ihmisen terveydelle, astuu veden käyttökielto voimaan. Syynä veden käyttökieltoon voi olla esim. vakava mikrobiologinen tai kemiallinen saastuminen. Kehotus voi kohdistua pieneelle alueelle tai koko kaupunginosaan, mahdollisesti koko kaupunkiin. 

Veden käyttökiellon määrää viranomainen ja siitä tiedotetaan tekstiviestillä, myös laajasti eri medioiden kautta sekä nettisivuillamme sivulla Ajankohtaista ja Häiriökartallamme. Lisätietoa saa myös soittamalla työaikana 06 325 4187 tai työajan ulkopuolella 06 325 4151.

Veden käyttökiellon aikana vesijohtovettä ei saa käyttää mihinkään muuhun kuin WC:n vetämiseen!

Vakava mikrobiologinen saastuminen torjutaan desinfioimalla eli vesijohtoverkostoa tehoklooraamalla. Tehokloorauksen vaikutusaika on useita tunteja, joten vesi saattaa olla käyttökiellossa useita vuorokausia, riippuen saastuman levinneisyydestä.

Jos katko vedentoimituksessa on pitkäaikainen (yli 24 h), järjestämme väliaikaisia vedenjakelupisteitä, joista vettä voi käydä noutamassa omiin astioihin. Ilmoitamme vedenjakelupisteiden sijainnin mediatiedotteissa sekä nettisivuillamme.

 

Veden käyttökielto on myös voimassa, kun huuhtelemme vesijohtoja. Huuhtelun aikana putkista saattaa irrota sakkaa, joka voi vahingoittaa vesikalustoasi. Vesijohtoverkoston huuhtelun aikana myös wc:n vetäminen on kiellettyä, mutta huuhtelutyö suoritetaan lyhyessä ajassa ja se harvoin aiheuttaa ongelmia. Huuhtelutyöt merkataan häiriökartalle vain huoltotyönä tai suunniteltuna vesikatkoksena.

 


 

Sähkökatkot eivät vaikuta vedenjakeluun. Varavoimalat ovat käytössä sekä vesilaitoksella että veden pumppaamoilla.

Lue lisää varautumisesta >>

 

Päivitetty 19.10.2023