Vikailmoitukset työaikana (06) 325 4187 | työajan ulkopuolella (06) 325 4151, 040 725 7900

Avainluvut

** Hulevesiverkosto siirtyi kaupungille vuonna 2015 (330 km)

Talous 2017 2016 2015 Yksikkö
Liikevaihto 14,95 14,9 15,20 milj. €
Käyttömenot 8,64 8,48 8,62 milj. €
Tuottovaatimus 1,4 1,4 1,42 milj. €
Investoinnit 6,29 3,8 4,8 milj. €
Käyttömaksut (verollinen)        
Vesimaksu 1,36 1,36 1,36 €/m³
Jätevesimaksu 2,05 2,05 2,05 €/m³
Laskutus        
Laskutettu vesimäärä Vaasan kaupungin alueella 4,18 4,15 4,3 milj. m³
Vähäänkyröön myyty vesi (Kuntaliitos Vaasaan 2013) - - - milj. m³
Mustasaareen myyty vesi 0,02 0,03 0,03 milj. m³
Laskutettu kokonaisvesimäärä 4,20 4,19 4,33 milj. m³
Vedenkulutuksen muutos edellisvuoteen (Vaasan kaupungin alueella) 0,30 -3,40 0,20 %
Laskutettu jätevesimäärä (Vaasan kaupungin alueella) 3,93 3,90 3,96 milj. m³
Mustasaaresta vastaanotettu jätevesimäärä 0,75 0,73 0,77 milj. m³
Maalahdesta vastaanotettu jätevesimäärä 0,13 0,13 0,12 milj. m³
Laskutettu kokonaisjätevesimäärä 4,81 4,76 4,85 milj. m³
Verkostot        
Vesiverkoston pituus
          * pituudet tarkentuvat vuosittain tehdyillä tarkistusmittauksilla
998 990 986 km
Viemäriverkoston pituus
          * pituudet tarkentuvat vuosittain tehdyillä tarkistusmittauksilla
547 540 ** 536 km
Liittymisprosentti vesijohtoverkostoon (Vaasa) 99,5 99,5 99,5 %
Liittymisprosentti viemäriverkostoon (Vaasa) 92,4 92,4 92,3 %
Liittymisprosentti viemäriverkostoon (kanta-Vaasa) 96,9 96,9 96,9 %
Laskuttamaton vesi (sis. mm. sammutus-, vuoto-, kunnossapito- & huuhteluvedet) 21,67 21,11 21,59 %
Laskuttamaton jätevesi (sis. mm. sade- ja sulamisvedet) 30,40 35,80 36,42 %
Asukaskatkotunti-indeksi 2528 3720 3779  
Vesivuotojen kokonaismäärä 21 21 30 kpl
Asuinkiinteistöjen laskettu vedenkulutus 132 132 131 l/as./vrk
Puhdasvesi        
Kyrönjoesta pumpattu raakavesi 4,92 4,89 4,40 milj. m³
Pilvilammesta otettu raakavesi 6,38 6,26 6,37 milj. m³
Verkostoon pumpattu puhdasvesi 5,58 5,53 5,60 milj. m³
Verkostoon pumpattu puhdasvesi vuorokaudessa 15287 15150 15342 m³/vrk
Jäteveden puhdistus        
Puhdistettu jätevesimäärä 6,92 7,42 7,64 milj. m³
Ohijuoksutuksia 0 0 0 kpl
Henkilöstö        
Henkilökunnan määrä 31.12. 57 57 59  kpl
Henkilökunnan keski-ikä 45 45,3 46,8 vuotta
Sairauslomia 8 8,87 11,39 pvä/tt
Tapaturmia 2 1 2 kpl
Koulutus 2,95 2,12 0,71 pvä/tt
Koulutuksen kustannukset 39 452 25 435 14 043

Päivitetty 14.06.2018