Vikailmoitukset työaikana 06 325 4187 | työajan ulkopuolella 06 325 4151, 040 725 7900

Avainluvut

** Hulevesiverkosto siirtyi kaupungille vuonna 2015 (330 km)

Talous (Tilinpäätös) 2023 2022 2021 Yksikkö
Liikevaihto 17,1 17,1 16,8 milj. €
Käyttömenot 10,4 8,9 9,2 milj. €
Tuottovaatimus 1,4 1,4 1,4 milj. €
Investoinnit 9,9 12,6 9 milj. €
Käyttömaksut (verollinen)        
Vesimaksu 1,84 1,75 1,59 €/m³
Jätevesimaksu 2,80 2,67 2,43 €/m³
Laskutus        
Laskutettu vesimäärä Vaasan kaupungin alueella 3,80 3,90 4,04 milj. m³
Vähäänkyröön myyty vesi (Kuntaliitos Vaasaan 2013) - - - milj. m³
Mustasaareen myyty vesi 0,43 0,03 0,06 milj. m³
Laskutettu kokonaisvesimäärä 3,84 3,93 4,10 milj. m³
Vedenkulutuksen muutos edellisvuoteen (Vaasan kaupungin alueella) -2,33 -4,20 1,79 %
Laskutettu jätevesimäärä (Vaasan kaupungin alueella) 3,65 3,70 3,79 milj. m³
Mustasaaresta vastaanotettu jätevesimäärä 0,84 0,77 0,79 milj. m³
Maalahdesta vastaanotettu jätevesimäärä 0,13 0,13 0,13 milj. m³
Laskutettu kokonaisjätevesimäärä 4,58 4,60 4,73 milj. m³
Verkostot        
Vesiverkoston pituus
          * pituudet tarkentuvat vuosittain tehdyillä tarkistusmittauksilla
1023 1016 1009 km
Viemäriverkoston pituus
          * pituudet tarkentuvat vuosittain tehdyillä tarkistusmittauksilla
574 564 555 km
Liittymisprosentti vesijohtoverkostoon (Vaasa) 99,5 99,5 99,5 %
Liittymisprosentti viemäriverkostoon (Vaasa) 93,1 93,0 93,0 %
Liittymisprosentti viemäriverkostoon (kanta-Vaasa) 97,4 97,4 97,4 %
Laskuttamaton vesi (sis. mm. sammutus-, vuoto-, kunnossapito- & huuhteluvedet) 20,68 18,83 15,32 %
Laskuttamaton jätevesi (sis. mm. sade- ja sulamisvedet) 29,76 30,78 29,41 %
Asukaskatkotunti-indeksi - - -  
Vesivuotojen kokonaismäärä 16 22 27 kpl
Asuinkiinteistöjen laskettu vedenkulutus 115 122 129 l/as./vrk
Puhdasvesi        
Kyrönjoesta pumpattu raakavesi 4,96 4,96 5,00 milj. m³
Pilvilammesta otettu raakavesi 5,75 5,76 6,15 milj. m³
Verkostoon pumpattu puhdasvesi 5,14 5,16 5,22 milj. m³
Verkostoon pumpattu puhdasvesi vuorokaudessa 14093 14140 14306 m³/vrk
Jäteveden puhdistus        
Puhdistettu jätevesimäärä 6,53 6,64 6,72 milj. m³
Ohijuoksutuksia 0 0 0 kpl
Henkilöstö        
Henkilökunnan määrä 31.12. 56 56 58  kpl
Henkilökunnan keski-ikä 45,1 45,8 44,5 vuotta
Sairauslomia 9,9 8,4 5,7 pvä/tt
Työtapaturmia 1 2 1 kpl
Koulutus 3,4 3,1 2,3 pvä/tt
Koulutuksen kustannukset 17 548,05 43 275,28 18 629,54

Päivitetty 21.03.2024