Vikailmoitukset työaikana (06) 325 4187 | työajan ulkopuolella (06) 325 4151, 040 725 7900
vaasan vesilaitos, Vaasan vesitorni

Vaasan Vesi -liikelaitos

 

 

Vaasan Vesi tuottaa asiakkailleen vesihuoltopalvelut, joista keskeisimmät ovat hyvänlaatuinen talousvesi ja sen jakelu sekä jätevesien viemäröinti ja puhdistus. Näiden palveluiden tuottamiseen sisältyy lukuisa joukko osa- ja oheispalveluja. Vaasan Vesi pyrkii vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin ja tavoitteena on tehdä asioinnista kanssamme mahdollisimman helppoa ja mutkatonta.

 

Vaasan Vedessä on toiminnan alusta saakka koettu vastuu ympäristöstä, luonnosta ja laadusta. Tätä perintöä on vaalittu ja jalostettu aina ajan hengessä. Vaasan Vesi haluaa olla edelläkävijä ympäristön huomioon ottamisessa täyttämällä niin kuluttajien kuin yhteiskunnankin odotukset palveluita tuottaessaan.

Vaasan Veden toiminta-ajatuksena onkin kestävän kehityksen hengessä huolehtia häiriöttömästä vesihuollosta toiminta-alueellaan.

Vaasan seudulla on merkittävästi yli kuntarajojen ulottuvaa yhteistoimintaa vesihuollossa sekä vedenhankinnassa että jätevesienkäsittelyssä. Vaasan Vesi toimittaa talousveden osaan Mustasaaren kuntaa sekä ottaa vastaan jätevettä Mustasaaresta ja Maalahdesta. Yhteensä palvelemme yli 70 000 asukasta. Kuntaliitoksen myötä Vähänkyrön kunta ja kunnan vesihuolto yhdistettiin Vaasan Vesi –liikelaitokseen vuonna 2013. Vaasan Vesi on toiminut kunnallisena liikelaitoksena vuodesta 1992 lähtien. Laitos toimii omakustannusperiaatteella tulevat investointi- ja kehittämistarpeet huomioon ottaen.

 

 

Laitos koostuu seuraavista yksiköistä:

Toimiston yksiköt | Tekniset palvelut ja Verkostot | Pilvilammen vesilaitos | Påttin jätevedenpuhdistamo