Vikailmoitukset työaikana (06) 325 4187 | työajan ulkopuolella (06) 325 4151, 040 725 7900
vaasan vesilaitos, Vaasan vesitorni

Vaasan Vesi tuottaa asiakkailleen vesihuoltopalvelut, joista keskeisimmät ovat hyvänlaatuinen talousvesi ja sen jakelu sekä jätevesien viemäröinti ja puhdistus. Näiden palveluiden tuottamiseen sisältyy lukuisa joukko osa- ja oheispalveluja.

Vaasan Vedessä on toiminnan alusta saakka koettu vastuu ympäristöstä, luonnosta ja laadusta. Tätä perintöä on vaalittu ja jalostettu aina ajan hengessä. Vaasan Vesi haluaa olla edelläkävijä ympäristön huomioon ottamisessa täyttämällä niin kuluttajien kuin yhteiskunnankin odotukset palveluita tuottaessaan.

Vaasan Veden toiminta-ajatuksena onkin kestävän kehityksen hengessä huolehtia häiriöttömästä vesihuollosta toiminta-alueellaan.


Organisaatio

Vaasan Vesi perustettiin vuonna 1915 ja se on toiminut kunnallisena liikelaitoksena vuodesta 1992 lähtien. Laitos toimii omakustannusperiaatteella tulevat investointi- ja kehittämistarpeet huomioon ottaen. Vaasan Vesi hankkii kaupunkikonsernilta laajamittaisesti erilaisia tukipalveluja.

Vaasan Vedellä ja kaupungin talotoimella on yhteinen Teknisten liikelaitosten johtokunta ja Vaasan Veden vs. toimitusjohtajana toimii Jari Jantunen 


Palvelualueet ja -yksiköt

Vaasan Veden palveluyksiköt sijaitsevat eri puolilla kaupunkia.

  • Asiakaspalvelu, laskutus, hallinto ja talous
  • Tekniset palvelut
    - Verkostopalvelut
    - Liittymäpalvelut
  • Vedentuotanto
  • Jätevedenpuhdistus

 

Tutustu paremmin Vaasan Veden eri palvelualueisiin >>
 


Pilvilammen vesilaitoksella puhdistetaan n. 15 000 m3 vettä vuorokaudessa.


Vaasa etsii uusia vesivaroja

Riittävien raakavesivarojen löytäminen rannikkoseuduilla on aina ollut haasteellista. Vaasan seudulla raakavetenä käytettävän Kyrönjoen epätasainen vedenlaatu tekee vedenpuhdistusprosessista monimutkaisen ja kalliin.

Kurikan syväpohjavesihankkeessa selvitetään pohjavesien käyttöönottoa Vaasan ja Kurikan kaupunkien tarpeisiin. Hankkeen vaikutusalueella Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla on 150 000 asukasta sekä elintarviketuotantoa, jotka tarvitsevat runsaasti talousvettä.

Lue lisää hankkeesta >>

Päivitetty 24.10.2022