Vikailmoitukset työaikana (06) 325 4187 | työajan ulkopuolella (06) 325 4151, 040 725 7900

Avainluvut

** Hulevesiverkosto siirtyi kaupungille vuonna 2015 (330 km)

Talous 2018 2017 2016 Yksikkö
Liikevaihto 14,4 14,95 14,9 milj. €
Käyttömenot 9,14 8,64 8,48 milj. €
Tuottovaatimus 1,4 1,4 1,4 milj. €
Investoinnit 5,41 6,29 3,8 milj. €
Käyttömaksut (verollinen)        
Vesimaksu 1,36 1,36 1,36 €/m³
Jätevesimaksu 2,05 2,05 2,05 €/m³
Laskutus        
Laskutettu vesimäärä Vaasan kaupungin alueella 4,12 4,18 4,15 milj. m³
Vähäänkyröön myyty vesi (Kuntaliitos Vaasaan 2013) - - - milj. m³
Mustasaareen myyty vesi 0,03 0,02 0,03 milj. m³
Laskutettu kokonaisvesimäärä 4,12 4,20 4,19 milj. m³
Vedenkulutuksen muutos edellisvuoteen (Vaasan kaupungin alueella) -2,00 0,30 -3,40 %
Laskutettu jätevesimäärä (Vaasan kaupungin alueella) 3,83 3,93 3,90 milj. m³
Mustasaaresta vastaanotettu jätevesimäärä 0,72 0,75 0,73 milj. m³
Maalahdesta vastaanotettu jätevesimäärä 0,13 0,13 0,13 milj. m³
Laskutettu kokonaisjätevesimäärä 4,68 4,81 4,76 milj. m³
Verkostot        
Vesiverkoston pituus
          * pituudet tarkentuvat vuosittain tehdyillä tarkistusmittauksilla
999 998 990 km
Viemäriverkoston pituus
          * pituudet tarkentuvat vuosittain tehdyillä tarkistusmittauksilla
548 547 540 km
Liittymisprosentti vesijohtoverkostoon (Vaasa) 99,5 99,5 99,5 %
Liittymisprosentti viemäriverkostoon (Vaasa) 92,5 92,4 92,4 %
Liittymisprosentti viemäriverkostoon (kanta-Vaasa) 97,0 96,9 96,9 %
Laskuttamaton vesi (sis. mm. sammutus-, vuoto-, kunnossapito- & huuhteluvedet) 19,71 21,67 21,11 %
Laskuttamaton jätevesi (sis. mm. sade- ja sulamisvedet) 25,08 30,40 35,80 %
Asukaskatkotunti-indeksi 5347 2528 3720  
Vesivuotojen kokonaismäärä 34 21 21 kpl
Asuinkiinteistöjen laskettu vedenkulutus 129 132 132 l/as./vrk
Puhdasvesi        
Kyrönjoesta pumpattu raakavesi 5,49 4,92 4,89 milj. m³
Pilvilammesta otettu raakavesi 6,16 6,38 6,26 milj. m³
Verkostoon pumpattu puhdasvesi 5,41 5,58 5,53 milj. m³
Verkostoon pumpattu puhdasvesi vuorokaudessa 14832 15287 15150 m³/vrk
Jäteveden puhdistus        
Puhdistettu jätevesimäärä 6,24 6,92 7,42 milj. m³
Ohijuoksutuksia 0 0 0 kpl
Henkilöstö        
Henkilökunnan määrä 31.12. 58 57 57  kpl
Henkilökunnan keski-ikä 44,1 45 45,3 vuotta
Sairauslomia 12,4 8 8,78 pvä/tt
Työtapaturmia 1 2 1 kpl
Koulutus 2,5 2,95 2,12 pvä/tt
Koulutuksen kustannukset 38 731,52 39 452,06 25 435,55

Päivitetty 05.04.2019