Vikailmoitukset työaikana 06 325 4187 | työajan ulkopuolella 06 325 4151, 040 725 7900

Lietteenkuivaus

Prosessin eri osissa syntynyttä lietettä johdetaan käsiteltäväksi tiivistämöihin, joiden pohjalta paksumpi liete pumpataan lingoille kuivattavaksi. Linkoja on kaksi kappaletta. Niihin johdettavaan lietteeseen lisätään kunnostuskemikaalia, polymeeria, joka tekee lietteen helpommin kuivattavaksi.

Kuivattu liete pumpataan lietesiiloon, josta se kuljetetaan kuorma-autolla Mustasaaressa sijaitsevalle Stormossenin jätteenkäsittelylaitokselle mädätettäväksi. Lietteestä syntyy vuodessa normaalisti noin 800 000 m³ (7.8Gw) biokaasua, josta jalostetaan liikennepolttoainetta jolla osa kaupungin linja-autoista kulkee. Lopputuotteena syntyy myös hajutonta maanparannusainetta.

 

 

Katso lietteenkäsittely myös Prosessikaaviosta >>

Jatka laboratorioomme >>

 

Päivitetty 30.01.2018