Vikailmoitukset työaikana (06) 325 4187 | työajan ulkopuolella (06) 325 4151, 040 725 7900


Kuva: Jaakko J. Salo

Puhtaanveden säilytys ja pumppaus


Tasausaltaalta desinfioitu vesi pumpataan puhdasvesialtaaseen, jossa vesi säilytetään kunnes se pumpataan kuluttajille kahta reittiä pitkin. Vedestä puolet pumpataan suoraan talouksille ja loput lähempänä kaupunkia olevaan maanalaiseen alavesisäiliöön.

Vesitornissa, kaupungin keskustassa, on myös pieni vesisäiliö, jota käytetään paineiskujen tasaamiseen ja veden pumppauksen ohjaamiseen vesijohtoverkostoon.

 Katso kuinka vesi pumpataan kuluttajille Prosessikaaviosta >>

Kulutuksen jälkeen vesi päätyy viemäriin ja uudelleen puhdistettavaksi Jätevedenpuhdistamolle  >>

 

Päivitetty 20.01.2021