Vikailmoitukset työaikana (06) 325 4187 | työajan ulkopuolella (06) 325 4151, 040 725 7900


Kuva: Jaakko J. Salo

Raakaveden pumppaus

Vaasan kaupungin vedentuotanto on täysin riippuvainen Kyrönjoen vedestä ja kaikki juomavetemme onkin peräisin tästä 130 km pitkästä joesta. Båskaskoskella Kyrönjoessa sijaitsee Båskaksen pumppaamo, josta raakavesi pumpataan Kalliolammen kautta Pilvilammelle.

Juomaveden puhdistusprosessi alkaa Kalliolammelta, jossa sijaitsee vuonna 1995 valmistunut raakaveden esisaostuslaitos. Kesäaikana toukokuusta marraskuuhun Kyrönjoesta otettuun raakaveteen lisätään Båskaksen pumppaamolla rautasuolaa ja saostuva liete poistetaan Kalliolammella. Kalliolammelta raakavesi johdetaan Pilvilampeen. Näin Pilvilammen vesi on esipuhdistettua ja suhteellisen kirkasta.

Pilvilampi on vesilaitoksen varastoaltaaksi useassa vaiheessa 1930-luvulta alkaen rakennettu tekojärvi. Se omalta osaltaan edelleen tasaa ja samalla parantaa raakaveden laatua.

Pilvilammen suuri varastotilavuus vähentää oleellisesti vesilaitoksen riippuvuutta Kyrönjoen vedenlaatuvaihteluista, sillä se riittää vastaamaan reilun kahden kuukauden vedentarvetta. Kevättulvien aikaan ja välillä muulloinkin Kyrönjoen vesi on niin huonolaatuista, että vesilaitos keskeyttää vedenoton sieltä ja hyödyntää Pilvilammen vesivarastoa.

Pilvilammelta raakavesi johdetaan lammen viereiselle vesilaitokselle, jossa tapahtuu varsinainen vedenpuhdistus.


Jatka jotta näet mitä tapahtuu kun vesi saapuu vesilaitokselle >>
 

Päivitetty 30.01.2018