Vikailmoitukset työaikana 06 325 4187 | työajan ulkopuolella 06 325 4151, 040 725 7900

Mikä on sekaviemäröintimaksu?

Sekaviemäröintimaksu otettiin käyttöön vuonna 2015.

Joko sinun kiinteistösi sade- ja sulamisvedet ohjataan hulevesiviemäriin? Hulevedet eivät kaipaa puhdistusta, mutta ne aiheuttavat jätevesiviemärissä ja jätevedenpuhdistamolla ongelmia. Tämän vuoksi Vaasan Vesi on rakentanut kumpiakin vesiä varten omat verkostonsa. Erottelun toimiminen vaatii kuitenkin, että jäte- ja hulevedet erotetaan toisistaan jo kiinteistöillä.

Vuonna 2015 on otettu käyttöön sekaviemäröintimaksu kiinteistöille, jotka vielä ohjaavat hulevesiä jätevesiviemäriin. Jos epäilet sen koskevan myös sinun kiinteistöäsi, lue lisää täältä (pdf). 

Sekaviemäröintimaksu on vuosimaksu, joka poistuu välittömästi kun kiinteistö on tehnyt tarvittavat muutostyöt tontilla. Maksu laskutetaan vuosittain yhdessä erässä. Kiinteistöt on jaettu maksuluokkiin aiheutuvan haitan perusteella. Ratkaisevaa on kovapintaisten pintojen kokonaisala (m²) kiinteistöllä.
 

Maksuluokka Veroton Verollinen (alv 24 %)
1 200,00 € 248,00 €
2 400,00 € 496,00 €
3 600,00 € 744,00 €
4 800,00 € 992,00 €
5 1000,00 € 1240,00 €
 

Maksu ei koske seuraavia ryhmiä:

  • omakotitalot
  • kiinteistöt, jotka jo erottelevat jäte- ja hulevedet asianmukaisesti
  • kiinteistöt, jotka sijaitsevat sekaviemäröidyn kadun varrella ja joilla ei siten ole mahdollisuutta erillisviemäröintiin

    Lisätietoja antaa toimistoinsinööri Mikko Vihanto, puh. (06) 325 4154

Päivitetty 29.01.2021