Vikailmoitukset työaikana (06) 325 4187 | työajan ulkopuolella (06) 325 4151, 040 725 7900

Hallinto ja tekniset palvelut

Vaasan seudulla on merkittävästi yli kuntarajojen ulottuvaa yhteistoimintaa vesihuollossa sekä vedenhankinnassa että jätevesienkäsittelyssä. Vaasan Vesi toimittaa talousveden osaan Mustasaaren kuntaa sekä ottaa vastaan jätevettä Mustasaaresta ja Maalahdesta. Yhteensä palvelemme yli 70 000 asukasta.

Kuntaliitoksen myötä Vähänkyrön kunta ja kunnan vesihuolto yhdistettiin Vaasan Vesi –liikelaitokseen vuonna 2013.

 

 


Talous ja hallinto, asiakaspalvelu ja laskutus

Vesihuoltolaitoksen tehtäviin kuuluu paljon muutakin kuin rakentamista ja tekniikkaa.

Monipuoliseen asiakaspalveluumme kuuluu myös mm. liittymissopimuksiin, laskutukseen ja tiedottamiseen liittyviä toimintoja. Vaasan Vesi pyrkii vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin ja tavoitteena on tehdä asioinnista kanssamme mahdollisimman helppoa ja mutkatonta.

Lisäksi erilaiset kehittämisprojektit kuuluvat tämän päivän työhön. Palveluita kehitetään koko ajan, jotta palvelut voidaan pitää asiakkaiden tarpeita vastaavina muuttuvassa yhteiskunnassa.

 


Tekniset palvelut, verkostot ja liittymäpalvelut

Tekniset palvelut -yksikkö huolehtii vesilaitoksen kalleimman osan eli vesi- ja viemäriverkostojen ylläpidosta ja rakentamisesta.

Yhteensä verkostojen pituus vuonna 2020 oli 1561 km: 1007 km vesijohtoja ja 554 km viemärijohtoja. Vastuu hulevesijohdoista siirtyi kaupungin kuntatekniikalle v. 2015. Verkoston kunnolla on suuri vaikutus kuluttajan saaman veden laatuun sekä jätevesien moitteettomaan poisjohtamiseen asiakkailta. 

Verkoston on toimittava moitteettomasti ympäri vuorokauden. Verkostolla toimii päivystys läpi vuoden 24 h/vrk. Vesihuoltoverkosto on keskeinen osa yhteiskunnan rakennetta, jonka ympärille rakentuu kaikki muu.

 

Vaasan Vesi- ja viemäriverkoston kokonaispituus vuonna 2020 oli 1 561km.

Yhtenä pitkänä putkena ne ulottuisivat Vaasasta Amsterdamiin asti!

 

Tekniset palvelut -yksikkö hoitaa pääasiassa vanhojen verkosto-osien ylläpidon sekä saneeraukset ja korjaukset, käyttäen apuna tarvittaessa yksityisiä urakoitsijoita.

Menetelminä saneerauksissa ollaan enemmän siirrytty käyttämään No-Dig -menetelmiä, eli sujuttamista. Sujuttaminen tarkoittaa vanhan putken saneeraamista uudella putkimateriaalilla. Uusi putki asennetaan vanhan putken sisälle joko pitkä-, pätkä-, pakkosujuttamalla tai "sukittamalla". Menetelmän avulla vältetään katujen auki kaivaminen, joka merkitsee suuria taloudellisia säästöjä sekä rakennusaikaisten toimenpiteiden vähenemistä. Verkostorakentamiseen liittyviä liikenne-, melu- ja muita ympäristöhäiriöitä on näin voitu vähentää.

Suurin osa työstä on monipuolista asiakaspalvelua, vesimittauksia, kiinteistöjen talojohtojen korjausta sekä asiakkaiden ongelmien ratkaisua. Verkostojen laajennukset tehdään pääasiassa yhteistyössä kaupungin Teknisen toimen kanssa sekä kilpailuttamalla alueen yksityisiä maaurakoitsijoita.

 


 

Pilvilammen Vesilaitos

 

Påttin Jätevedenpuhdistamo

 

 

Uppdaterad 19.08.2021