Vikailmoitukset työaikana 06 325 4187 | työajan ulkopuolella 040 725 7900


 

Hallinto ja tekniset palvelut

Vaasan seudulla on merkittävästi yli kuntarajojen ulottuvaa yhteistoimintaa vesihuollossa sekä vedenhankinnassa että jätevesienkäsittelyssä. Vaasan Vesi toimittaa talousveden osaan Mustasaaren kuntaa sekä ottaa vastaan jätevettä Mustasaaresta ja Maalahdesta. Yhteensä palvelemme yli 70 000 asukasta.

Kuntaliitoksen myötä Vähänkyrön kunta ja kunnan vesihuolto yhdistettiin Vaasan Vesi –liikelaitokseen vuonna 2013.

 

Talous ja hallinto, asiakaspalvelu ja laskutus

Vesihuoltolaitoksen tehtäviin kuuluu paljon muutakin kuin rakentamista ja tekniikkaa.

Monipuoliseen asiakaspalveluumme kuuluu myös mm. liittymissopimuksiin, laskutukseen ja tiedottamiseen liittyviä toimintoja. Vaasan Vesi pyrkii vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin ja tavoitteena on tehdä asioinnista kanssamme mahdollisimman helppoa ja mutkatonta.

Lisäksi erilaiset kehittämisprojektit kuuluvat tämän päivän työhön. Palveluita kehitetään koko ajan, jotta palvelut voidaan pitää asiakkaiden tarpeita vastaavina muuttuvassa yhteiskunnassa.

 

 

 Kuva: Christoffer Björklund

Tekniset palvelut

Tekniset palvelut -palvelualue huolehtii Vaasan Veden kalleimman osan eli vesi- ja viemäriverkostojen ylläpidosta ja rakentamisesta.

Vesihuoltoverkosto on keskeinen osa yhteiskunnan rakennetta, jonka ympärille rakentuu kaikki muu. Verkoston kunnolla on suuri vaikutus kuluttajan saaman veden laatuun sekä jätevesien sujuvaan poisjohtamiseen asiakkailta. Verkoston on toimittava moitteettomasti ympäri vuorokauden, siksi verkostolla toimii päivystys läpi vuoden 24 h/vrk.

 

Vaasan Vesi- ja viemärirunkoverkostojen kokonaispituus 

vuonna 2023 oli yhteensä 1 597 km. 

Ruknovesijohtoja oli 1 023 km ja runkoviemäreitä 574 km. 

Yhtenä pitkänä putkena ne ulottuisivat Vaasasta Düsseldorfiin asti!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Verkostopalvelut

Tekniset palvelut -palvelualue koostuu verkostopalveluista ja liittymäpalveluista. Verkostopalvelut vastaavat vesilaitoksen vesi- ja viemäriverkoston ylläpidosta ja rakentamisesta, käyttäen apuna tarvittaessa yksityisiä urakoitsijoita. 

Menetelminä saneerauksissa ollaan enemmän siirrytty käyttämään No-Dig -menetelmiä, eli sujuttamista. Sujuttaminen tarkoittaa vanhan putken saneeraamista uudella putkimateriaalilla. Uusi putki asennetaan vanhan putken sisälle joko pitkä-, pätkä-, pakkosujuttamalla tai "sukittamalla". Menetelmän avulla vältetään katujen auki kaivaminen, joka merkitsee suuria taloudellisia säästöjä sekä rakennusaikaisten toimenpiteiden vähenemistä. Verkostorakentamiseen liittyviä liikenne-, melu- ja muita ympäristöhäiriöitä on näin voitu vähentää.

Verkostopalvelut huolehtivat työtilauksista kuten johtoliitostöistä tai vesimittariasennuksista.

Suurin osa työstä on monipuolista asiakaspalvelua, vesimittauksia, kiinteistöjen talojohtojen korjausta sekä asiakkaiden ongelmien ratkaisua. Verkostojen laajennukset tehdään pääasiassa yhteistyössä Kaupunkiympäristön kanssa sekä kilpailuttamalla alueen yksityisiä maaurakoitsijoita.

Katso vuoden rakennuskohteemme >>

 

Liittymäpalvelut

Liittymäpalveluissa huolehditaan kiinteistön verkostoon liittymisen toimenpiteistä;  liittymätiedot, liittymis- ja käyttösopimukset, liittymismaksut. Tiimissä vastataan myös verkostotietojen dokumentoinnista ja ylläpidosta sekä Vaasan Veden toiminta-alueista. Toimitamme johtokarttoja pyynnöstä. 

Lisää verkostoon liittymisestä >>

 

Vastuu hulevesijohdoista siirtyi kaupungin kuntatekniikalle v. 2015.

 

Pilvilammen Vesilaitos

 

Påttin Jätevedenpuhdistamo

 

Uppdaterad 04.07.2024