Felanmälningar under arbetstid 06 325 4187 | utanför arbetstid 06 325 4151, 040 725 7900
Vasa från luften, Vasa Vatten Kuva: Jaakko J. Salo Foto: Jaakko J. Salo

Faktureringsadress

Vasa Vattens inköpsfakturor skall adresseras till Vasa stads inskanningspunkt:

Vasa stad
Vasa Vatten / Hänvisning*
PL 512
65101 VASA

*) Hänvisning måste ges. Det kan vara enhetens namn (Administration, Tekniska tjänster, Nätverk, Molnträsket eller Pått) eller beställarens namn.

Vi har flera olika leveransadresser, så den egentliga leveransadressen skall alltid uppges på fakturan. OBS!  Leveransadressen är aldrig samma som faktureringsadressen.


Mottagningsadress för nätfaktura:

  FO-nummer Nätfaktureringsadress Operatör Förmedlarkod
Vasa stad
Vasa Vatten
0209602-6 003702096026006 CGI 003703575029

 

Uppdaterad 20.01.2021