Felanmälningar under arbetstid 06 325 4187 | utanför arbetstid 06 325 4151, 040 725 7900

Vattenkvaliteten


Vattenverket följer upp vattenkvaliteten i sitt eget driftslaboratorium. Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av hälsoskyddslagen (förordning 1352/2015) fastställt kvalitetskraven.

Beslutet baserar sig på EU:s direktiv (98/83/EY). Enligt beslutet är det kommunens hälsoskyddsmyndigheter som med regelbundna undersökningar övervakar hushållsvattnet.

Vattenkvaliteten kan bedömas med hjälp av halten organiska ämnen. Mängden mäts ofta med kaliumpermanganatförbrukningen (KMnO4), ju lägre förbrukning desto bättre vatten.

 

Tabell: Renvattnets hårdhet

Rapport: Ledningsnätets vattenkvalitet

 

 

Uppdaterad 08.04.2022