Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900
Vasa Vatten, Vasa vattentorn

Vasa Vatten -affärsverk

Vasa Vatten erbjuder sina kunder vattenförsörjningstjänster, varav de mest centrala är att rena och leverera ett högklassigt hushållsvatten, samt leda och rena avloppsvatten. I dessa tjänster ingår även en rad sidotjänster. Vasa Vatten strävar till att tillgodose sina kunders behov med målet att uträttandet av ärenden hos oss görs så smidigt och problemfritt som möjligt.

 

Vasa Vatten har, alltsedan affärsverksamheten inletts, tagit ansvar för miljö, natur och kvalitet. Det har alltid värnats om denna tradition och utvecklingen har skett i tidens anda. Vasa Vatten strävar till att vara en föregångare i beaktandet av miljön i sin verksamhet för att fylla både konsumenternas och samhällets förväntningar vid leverering av tjänster.

Vasa Vattens verksamhetsidé är att förse sitt verksamhetsområde med avbrottsfria vattenförsörjningstjänster i enlighet med principen om hållbar utveckling.

I Vasaregionen finns ett avsevärt samarbete över kommungränserna då det gäller vattenförsörjning och avloppsvattenrening. Vasa Vatten förser en del av Korsholm med rent vatten, samt tar emot avloppsvatten från delar av både Korsholm och Malax. Allt som allt betjänar vi över 70 000 invånare. I samband med kommunsammanslagningen år 2013 blev Lillkyros vattenförsörjning en del av affärsverket Vasa Vatten. År 1992 blev Vasa Vatten ett kommunalt affärsverk. Vasa Vatten fungerar enligt självkostnadsprincipen med beaktande av de framtida investerings- och utvecklingsbehoven.
 


Vasa Vatten består av följande resultatenheter:

Kontor & administration | Tekniska tjänster och nätverk | Molnträskets vattenverk | Påttska avloppsreningsverket

 

 

Uppdaterad 20.04.2020