Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900


Foto: Jaakko J. Salo

Vattenverket

Reningen av dricksvatten är en utmaning i Vasanejden p.g.a. den varierande kvaliteten på råvattnet som tas ur Kyroälv. Vattenreningsprocessen är invecklad, men har under årens lopp förbättrats för att kunna garantera ett dricksvatten av god kvalitet.

Hushållsvattnet i Vasa renas i Gamla Vasa vid Molnträskets vattenverk.

Tack vare den automatiserade och moderniserade reningsprocessen uppfyller hushållsvattnet i Vasa också de allra strängaste kvalitetskraven såväl i fråga om utseende och smak som renhet.

Vattenverket har fungerat på den nuvarande platsen sedan år 1915, då man den första april för första gången pumpade vatten för konsumtion via en brandpost.

 

Gå vidare för att se varifrån råvattnet pumppas till vattenverket >>

 

Uppdaterad 09.11.2015