Felanmälningar under arbetstid 06 325 4187 | utanför arbetstid 040 725 7900

Kranvattnets hårdhet

 

Med vattnets hårdhet syftar man på den mängd kalsium- och magnesiumsalter vattnet innehåller. Ju mera ifrågavarande salter vattnet innehåller, desto hårdare anses vattnet vara.

I Vasa är vattnet medelhårt - på vintern en aning hårdare än på sommaren.

År 2023 var medelvärdet 1,07 mmol/liter.


I tabellen finns resultaten månadsvis (mmol/liter).

 

 

           2022          2023 2024
    medeltal medeltal medeltal
januari   1,21 1,23 1,24
februari   1,34 1,38 1,25
mars   1,39 1,32 1,24
april   1,35 1,24 1,21
maj   1,09 0,98 1,07
juni   1,01 0,98 0
juli   1,02 1,0 0
augusti   0,97 0,91 0
september   0,91 0,85 0
oktober   0,93 0,86 0
november   0,97 1,02 0  
december   1,13 1,08 0
          

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av hälsovårdslagen (461/2000) fastställt kvalitetskraven.

 

<< Tillbaka till sidan om vattenkvalitet.
 

Uppdaterad 05.06.2024