Vikailmoitukset työaikana 06 325 4187 | työajan ulkopuolella 06 325 4151, 040 725 7900

Taksat ja laskutusperusteet

Vaasan Vesi huolehtii toiminta-alueellaan häiriöttömästä veden hankinnasta, puhdistuksesta ja jakelusta sekä jätevesien viemäröinnistä ja käsittelystä. Tämä tehdään vesihuoltolain mukaisesti omakustannusperiaatteella tulevat investointi- ja kehitystarpeet huomioon ottaen.
 

Hinnastot


 

Tulostettava kooste hinnoista >>  (pdf, uusi ikkuna)

 


Vesi- ja jätevesihinnat

 

Yleinen arvonlisävero 24 %

 

Käyttömaksut  € / m³

alk. 1.1.2022

alk. 1.1.2022

alk. 1.1.2023

alk. 1.1.2023

alk. 1.1.2024

 

€ Veroton

€ Verollinen

€ Veroton

€ Verollinen

 
Vesimaksu 1,41 1,75 1,48 1,84  
Jätevesimaksu 2,16 2,67 2,26 2,80  
Yhteensä 3,57 4,42 3,74 4,64  
Perusmaksu € / v
Mittarin koko:
         
20 mm, vuosikulutus enint. 700 m³ 130,00 161,20      
20 mm, vuosikulutus yli 700 m³ 330,00 409,20      
30 mm, vuosikulutus enint. 3000 m³ 630,00 781,20      
30 mm, vuosikulutus yli 3000 m³ 1350,00 1674,00      
40 mm 2100,00 2604,00      
50 mm 3300,00 4092,00      
65 mm (alk. 22.4.2021) 3750,00 4650,00      
80 mm 4200,00 5208,00      
100 mm 4800,00 5952,00      
HUOM: Kiinteistölle, joka on liittynyt pelkästään
vesijohtoon tai viemäriin, perusmaksu on 70 % yllä olevasta.
         
Muita maksuja

alk. 1.1.2013

alk. 1.1.2013

alk. 1.3.2023

alk. 1.3.2023

alk. 1.1.2024

  € Veroton € Verollinen

€ Veroton

€ Verollinen  
Vesimittarin tarkistusmaksu 160,00 198,40 180,00 223,20  
Vesimittarin luentamaksu työaikana 53,00 65,72 57,00 70,68  
Taloventtiilin avaamis- ja sulkemismaksu
(maksamattomat laskut)
156,00 193,44 160,00 198,40  
Kaukonäyttömaksu >> Impulssimittarimaksu 115,00 142,60 120,00 148,80  
Mittarikaivomaksu 60,00 74,40 60,00 74,40  
Maksumuistutuslisä 5,00   5,00    
Viivästyskorko korkolain mukaan          11,5 %

 


Työhinnat 1.3.2023 alkaen

Minimiveloitus on yksi tunti. Yleinen arvonlisävero 1.1.2013 alkaen 24 %.

 

alk. 1.1.2013

alk. 1.1.2013

alk. 1.3.2023

alk. 1.3.2023

alk. 1.1.2024

 

Veroton

Verollinen

 Veroton

 Verollinen

 
Vesimittarin tarkistusmaksu 160,00 198,40 180,00 223,20  
Vesimittarin luentamaksu (työaika) 53,00 65,72 57,00 70,68  
Impulssimittarimaksu 115,00 142,60 120,00 148,80  
Mittarikaivomaksu 60,00 74,40 60,00 74,40  
Taloventtiilin avaamis- ja sulkemismaksu
(maksamattomat laskut)
156,00 193,44 160,00 198,40  
Vesimittarin vaihto pyynnöstä, mittarikoon muutokset
(sis. työn ja mittarin, ei muita tarvittavia osia)
250,00 310,00 300,00 372,00  

Kaivuuryhmä työaikana (sis. kaivinkone + kuorma-auto)

140,00 173,60 160,00 198,40  
Asentaja, mittamies          
Työaikana 53,00 65,72 57,00 70,68  
Työajan ulkopuolella 71,00 88,04 76,00 94,24  
Pyhätyö 100,00 124,00 105,00 130,20  
Työnjohto ma - pe klo 7.00 - 15.30 60,00 74,40 61,00 75,64  
Maksumuistutuslisä 5,00   5,00    
Viivästyskorko korkolain mukaan          11,5 %

 


Sekaviemäröintimaksu

Sekaviemäröintimaksu otettiin käyttöön vuonna 2015.

Joko sinun kiinteistösi sade- ja sulamisvedet ohjataan hulevesiviemäriin? Hulevedet eivät kaipaa puhdistusta, mutta ne aiheuttavat jätevesiviemärissä ja jätevedenpuhdistamolla ongelmia. Tämän vuoksi Vaasan Vesi on rakentanut kumpiakin vesiä varten omat verkostonsa. Erottelun toimiminen vaatii kuitenkin, että jäte- ja hulevedet erotetaan toisistaan jo kiinteistöillä.

Vuonna 2015 on otettu käyttöön sekaviemäröintimaksu kiinteistöille, jotka vielä ohjaavat hulevesiä jätevesiviemäriin. Jos epäilet sen koskevan myös sinun kiinteistöäsi, lue lisää täältä (pdf). 

Sekaviemäröintimaksu on vuosimaksu, joka poistuu välittömästi kun kiinteistö on tehnyt tarvittavat muutostyöt tontilla. Maksu laskutetaan vuosittain yhdessä erässä. Kiinteistöt on jaettu maksuluokkiin aiheutuvan haitan perusteella. Ratkaisevaa on kovapintaisten pintojen kokonaisala (m²) kiinteistöllä.
 

Maksuluokka Veroton Verollinen (alv 24 %)
1 200,00 € 248,00 €
2 400,00 € 496,00 €
3 600,00 € 744,00 €
4 800,00 € 992,00 €
5 1000,00 € 1240,00 €
 

Maksu ei koske seuraavia ryhmiä:

 • omakotitalot
 • kiinteistöt, jotka jo erottelevat jäte- ja hulevedet asianmukaisesti
 • kiinteistöt, jotka sijaitsevat sekaviemäröidyn kadun varrella ja joilla ei siten ole mahdollisuutta erillisviemäröintiin

  Lisätietoja antaa toimistoinsinööri Mikko Vihanto, puh. (06) 325 4154

 


Liittymismaksu

Liittymismaksu on kertaluonteinen maksu, joka maksetaan kiinteistön liittyessä verkostoon.

Maksun suuruus määräytyy

 • asemakaava-alueella kiinteistön enimmäisrakennusoikeuden perusteella, putket tontinrajaan saakka sisältyy.
 • haja-asutusalueella kokonaiskerrosalan mukaan.

 

Liittymismaksut | esim. asuintalo + autotalli tai talousrakennus

Asemakaavan mukainen rakennusoikeus 
(kerrosala)

Veroton 
(vesi+viemäriverkosto)

Verollinen (alv 24 %) 
(vesi+viemäriverkosto)

500 m² tai pienempi 3750,00 € 4650,00 €


Liityttäessä vain vesi- TAI jätevesiverkostoon on maksu 50% yllä olevasta (ei koske haja-asutusalueita).

 

Haja-asutusalueet

Haja-asutusalueella rakennetun 
kokonaiskerrosalan mukaan

Veroton 
(vesi+viemäriverkosto)

Verollinen (alv 24 %) 
(vesi+viemäriverkosto)

500 m² tai pienempi 3750,00 € 4650,00 €


Haja-asutusalueilla jätevesiverkostoon liittymisestä peritään täyttä liittymismaksua vastaava maksu.
Liityttäessä pelkästään vesijohtoverkostoon on liittymismaksu 50 % täydestä maksusta.

 

Poikkeus | Haja-asutusalueilla jätevesiliittymä viemäriverkostoon. 

Haja-asutusalueella rakennetun kokonaiskerrosalan mukaan

Veroton 
(viemäriverkosto)

Verollinen (alv 24 %) 
(viemäriverkosto)

500 m² tai pienempi 3750,00 € 4650,00 €


 

Muut rakennukset laskentakaavan mukaan:

Liittymismaksun määräytymisperusteet 2.5.2022 lähtien 

Liittymismaksun määräytymisperusteet 

Haja-asutusalueen korkeiden liittymiskustannuksien avustamisesta luopuminen
 

 

Lisätietoja antaa toimistoinsinöörit

 • Mikko Vihanto  |  (06) 325 4154  |  mikko.vihanto@vaasa.fi
 • Anniina Latva-Ranta  |  (06) 325 4155  |  anniina.latva-ranta@vaasa.fi

 


Sprinklerimaksu 

Laitos perii sammutusvesilaitteiden liitoskohdan rakentamisesta ja mahdollisesta runkovesijohdon muutostöistä (jotka aiheutuvat sprinkleri-laitteiston rakentamisesta) aiheutuneet todelliset kustannukset. Koestusten ym. aiheuttamista lisätöistä, kuten esim. verkoston huuhtelusta peritään todelliset kustannukset. Liittyjä maksaa myös sprinkleri-laitteiston käytöstä ja/tai koestuksista kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuvat kulut.

Varautumisesta kiinteistökohtaisen sammutusveden toimittamiseen laskutetaan vuosittain sprinklerimaksua. Maksu määräytyy sprinkleriluokan ja kulloinkin voimassa olevan vesitaksan mukaan. 


Mikäli samalla kiinteistöllä olevilla rakennuksilla on käytössä eri luokkien mukaisia sprinklerilaitteita, määräytyy sprinklerimaksu suurimman luokan mukaisesti.

 

Uudet sprinkleriluokat 2019

Sprinkleriluokat ovat muuttuneet. Vaasan Vesi päivittää sprinklerisopimuksia ja sopimusten päivittämistä varten pyydämme sprinkleriasiakkailtamme lisätietoja. Sopimusten yhteydessä sprinkleriluokat päivitetään vastaamaan Euroopan vakuutus- ja jälleenvakuutusalan keskusliiton CEA:n mukaisia sprinkleriluokkia. Laskutamme sprinkleriasiakkaitamme uusien luokkien mukaan.

HUOM. Sprinklerimaksut nousivat 1.1.2023, kun veden käyttömaksu nousi.

 

Sprinkleriluokka   Maksuperuste Veroton Verollinen (24%)
LH (Light Hazard)  kevyt luokka 200 m³:n vesimaksu   296,00 € 367,04 €
OH1 (Ordinary Hazard) normaali /  ryhmä I 400 m³:n vesimaksu   592,00 € 734,08 €
OH2 normaali /  ryhmä II 600 m³:n vesimaksu   888,00 € 1 101,12 €
OH3 normaali / ryhmä III 800 m³:n vesimaksu   1 184,00 € 1 468,16 €
OH4 normaali / ryhmä III E 800 m³:n vesimaksu  1 184,00 € 1 468,16
HHP (High HazardProcessing) raskas, tuotannolliset kohteet   1000 m³:n vesimaksu   1 480,00 €  1 835,20 €
HHS (High Hazard Storage) raskas, varastokohteet  1000 m³:n vesimaksu   1 480,00 €  1 835,20 €

 

Sprinklerisopimusasiat:

 • Suunnitteluinsinööri Mauri Toivola  |  06 3254160 | mauri.toivola@vaasa.fi
   

Päivitetty 16.01.2024