Vikailmoitukset työaikana (06) 325 4187 | työajan ulkopuolella (06) 325 4151, 040 725 7900

Johtokartoitusohjeet

 

Kartoittajille ja työnjohdolle

 

Kohteiden kartoitus

 

 • Ennen mittaustöiden aloittamista on varmistettava aineistojen siirtomahdollisuus urakoitsijan ja Vaasan Veden tietojärjestelmien välillä, mm. käytössä olevien koodistojen vastaavuus.
   
 • Vesijohdot ja viemärit on kartoitettava välittömästi avoimesta kaivannosta rakentamisen yhteydessä. Kartoitus tehdään samassa koordinaattijärjestelmässä kuin johtosuunnitelma. Vesijohdot sekä paineviemärit kartoitetaan putken päältä, muut viemärit juoksupinnasta.
   
 • Putket kartoitetaan viivoina johtojen ominaisuustiedoilla, eli kartoituksessa oltava materiaalit ja halkaisijat. Putket tulee kartoittaa usealla pisteellä, jos putkessa on mutkia. Pieni heitto kartalla, voi olla maastossa suuri. Kartoitetun tiedon on vastattava todellisuutta. Saneerattuja (sujutettuja tai korvattuja) johtoja ei kartoiteta. Saneerauksen yhteydessä kartoitetaan pelkästään kaivannossa uusitut putken pätkät ja muut uusitut kohteet. Liitteissä esimerkki. Huom. Mittausaineistossa ei kuitenkaan saa olla ylimääräisiä tai päällekkäisiä pisteitä.
   
 • Vesijohto- ja viemäriverkostoihin kuuluu useita erilaisia kartoitettavia kohteita, ei pelkästään putkia. Kaikki rakennetut kohteet kuten kaivot, venttiilit, sammutusvesiasemat jne. kuuluu myös kartoittaa. Sivun lopussa linkit kartoitettaviin kohteisiin ja 3D WIN – koodilistoihin. Huom. Jos olemassa olevan johdon tai muun kohteen sijainti kartalla on virheellinen, se on kartoitettava ja kartoitukseen merkittävä, että se on olemassa oleva johto tai kohde ja, että kyseessä on korjauskartoitus (muista ominaisuustiedot). 

 

 

Havainnepiirustus saneeratuista kohteista

 

 • Viralliset johtosuunnitelmat eivät aina vastaa todellisuutta. Jotta verkostokartan ylläpitäminen sujuisi mahdollisimman tarkasti, on Vaasan Vedelle toimitettava tarkat tiedot siitä, mitä työmaalla oikeasti on tapahtunut. Tämän vuoksi kartoitukseen on liitettävä havainnepiirros, eli kartta johon on merkitty, paitsi rakennettujen kohteiden tiedot, myös poistettujen (maasta kaivettujen tai vain käytöstä poistettujen) kohteiden tiedot. Jos työn aikana törmäätte johtokartasta poikkeaviin kohteisiin (esim. kartasta puuttuviin venttiileihin ja väärän kokoisiin putkiin), on nämä myös merkittävä havainnepiirustukseen. Piirustuksen tueksi pitäisi myös liittää lyhyt sanallinen selvitys kartoituksesta, josta vastaavanlaiset asiat ilmenevät.
   
 • Sivun lopussa löydät linkin esimerkkiin havainnepiirustuksesta. Piirustus on toimitettava samalla mittaustulosten kanssa Vaasan Veden suunnitteluinsinöörille, joka vastaa kartoitustietojen viemisestä Trimble NIS -verkkotietojärjestelmään. Havainnepiirustuksen voi valokuvata tai skannata ja lähettää sähköpostitse, tai itse toimittaa toimistoomme Valimontielle.

  Huom. Tämä koskee vain saneeraustöitä.

 

 

Tasokoordinaatisto: ETRS-GK22

korkeusjärjestelmä: N2000

Maastomittausohjelma: 3D WIN

Verkkotietojärjestelmä: Trimble NIS

 

 

Kartoitustulokset 

 

 • Tulokset toimitetaan numeerisessa muodossa 3D-Win-formaatissa Vaasan Vedelle rakentamisen etenemisen mukaan. Kartoitukset on toki kerättävä kokonaisuuksiksi, joista ilmenee johtojen ja pistemäisten kohteiden yhteensopivuus. Kartoitukset on toimitettava aina yksi kokonaisuus kerrallaan. Jos samaan kartoitukseen tulee lisäyksiä, ne on toimitettava erillisenä, täydennyskartoituksena, ei niin että lisätään jo toimitetun kartoituksen päälle uusia kohteita. Älä siis toimita kahteen kertaan samoja pisteitä tai kohteita. Muista poistaa ylimääräiset pisteet ja tarkistaa virtaussuunnat 3D WIN:issä.
   
 • Kartoituksen koosta ja suunnitteluinsinöörimme kiireistä riippuen, on varauduttava siihen, että kartoituksen vieminen karttajärjestelmään saattaa kestää viikkoja. Jos tiedot on saatava nopeasti kartalle, tästä on sovittava hyvissä ajoin (vähintään kaksi viikkoa ennen kartoituksen lähettämistä). Kartoitus on oltava Vaasan Veden suunnitteluinsinöörillä vähintään viikkoa ennen.

 

 

Valokuvia

 

 • Valokuvia voi ottaa kartoituksen tueksi työmailta, joissa on paljon päällekkäisiä putkia ja kohteita. Ne selventävät aina tilannetta tiedostoja tulkittaessa.
   
 • Valokuvan on oltava tarkka ja kooltaan yli 2 megapikseliä (1080 x 1920 pikseliä ). Valokuvan voi lähettää suunnitteluinsinöörin sähköpostiin. Muista mainita mistä työmaasta on kyse ja anna valokuvalle numero. Merkkaa numero myös havainnepiirustukseen, kohtaan, josta kuva on otettu. Havainnepiirustuksen voi myös lähettää valokuvana, mutta varmista, että kaikki oleellinen näkyy kuvassa.

 

 

Aineistot toimitetaan sähköisesti tai manuaalisesti osoitteeseen:

 

vaasanvesi.kartoitus@vaasa.fi

Valimontie 2B, 65100 Vaasa

Suunnitteluinsinöörimme nro.:

06 325 4158
 

 

 

Pdf -liitteet:

Johtokartoitusohjeet (koko paketti)

3D WIN - koodilistat

Kartoitettavat kohteet (kuvina)

Malli havainnepiirustuksesta

 

Kartoitusohjeet ruotsiksi: Kartläggningsinstruktioner

 

 

Päivitetty 06.06.2018