Vikailmoitukset työaikana 06 325 4187 | työajan ulkopuolella 040 725 7900

Johtokartoitusohjeet

 

Kartoittajille ja työnjohdolle

 

 

Tasokoordinaatisto: ETRS-GK22

korkeusjärjestelmä: N2000

 

Verkkotietojärjestelmämme: Trimble NIS

Maastomittausohjelmamme: 3D WIN

 

 

Kartoitustiedot toimitetaan tiedostomuodossa: .xci
 

Huom. kaivinkoneella tehtyjä GPS-mittauksia ei hyväksytä. (alkaen 22.3.2021)

 

Lue xpipe.xci-formaattiin tallentaminen 3D Win:issä.

Muunnostiedostot saat osoitteesta vaasanvesi.kartoitukset@vaasa.fi

 

 

Uudiskohteiden kartoitus
 

 • Vesijohdot ja viemärit on kartoitettava välittömästi avoimesta kaivannosta rakentamisen yhteydessä. Vesijohdot, suojaputket sekä paineviemärit kartoitetaan putken laelta, muut viemärit juoksupinnasta.
   
 • Kaikille kartoitetuille kohteille tulee antaa x,y sekä z –arvot.
   
 • Jos putkessa on taitekohtia, tulee ne mitata usealla pisteellä. Pieni heitto kartalla, voi olla maastossa suuri. Kartoitetun tiedon on vastattava todellisuutta.
   
 • Putket toimitetaan viivoina ominaistietoineen, eli kartoituksesta on tultava ilmi putkikoot ja materiaalit.
   
 • Kaikki rakennetut kohteet kuten kaivot, venttiilit, sammutusvesiasemat jne. kuuluu myös kartoittaa. Löydät kaikki kartoitettavat kohteet ja niiden 3D WIN –koodit liitteistä sivun lopussa.

 

Saneerauskohteiden kartoitus
 

 • Sujutuksen yhteydessä kartoitetaan pelkästään kaivannossa uusitut putken pätkät ja muut uusitut kohteet. Sujutettuja johtoja ei siis kartoiteta kokonaan. Sujutuskartoituksesta esimerkki liitteessä sivun alla.
   
 • Jos maasta kaivetut putket korvataan samoihin sijainteihin asetetuilla uusilla putkilla, pitää ne kartoittaa samalla tavalla kuin uudet putket.

 

Korjauskartoitus
 

 • Jos urakka-alueella johdon tai muun kohteen sijainti johtokartalla ei vastaa oikeaa sijaintia maastossa, se on kartoitettava korjauskartoituksena (muista ominaisuustiedot). Katso liite alla.

 

Täydennyskartoitus
 

 • Jos Vaasan Vedelle toimitettuun kartoitukseen tulee lisäyksiä, ne on toimitettava erillisenä, täydennyskartoituksena. Kohteita ei tule lisätä varsinaisen, jo toimitetun kartoituksen päälle. Älä siis toimita kahteen kertaan samoja pisteitä tai kohteita.

 

Tarkepiirustus
 

 • Viralliset johtosuunnitelmat eivät aina vastaa todellisuutta. Jotta verkostokartan ylläpitäminen sujuisi mahdollisimman tarkasti, on Vaasan Veden saatava tarkat tiedot siitä, mitä työmaalla oikeasti on tapahtunut. Tämän vuoksi kartoitukseen on liitettävä tarkepiirustus, eli kartta johon on merkitty, paitsi rakennettujen kohteiden tiedot, myös poistettujen (maasta kaivettujen tai maahan jätettyjen) kohteiden tiedot. Jos työn aikana törmäätte johtokartasta poikkeaviin kohteisiin (esim. kartasta puuttuviin venttiileihin tai väärän kokoisiin putkiin), on nämä myös merkittävä tarkepiirustukseen. Piirustuksen tueksi pitäisi myös liittää lyhyt sanallinen selvitys kartoituksesta, josta vastaavanlaiset asiat ilmenevät.
   
 • Liitteistä löydät esimerkin tarkepiirustuksesta. Piirustus on toimitettava samalla mittaustulosten kanssa Vaasan Veden suunnitteluinsinöörille, joka vastaa kartoitustietojen viemisestä Trimble NIS -verkkotietojärjestelmään. Nämä liitteet voi joko valokuvata tai skannata ja lähettää sähköpostitse, tai toimittaa itse toimistoomme Valimontielle.

 

Kartoitustulokset
 

 • Tulokset toimitetaan formaatissa xci. Kartoitukset on kerättävä kokonaisuuksiksi ja toimitettava aina yksi kokonaisuus kerrallaan rakentamisen etenemisen mukaan. Kartoituksia ei tulisi toimittaa niin, että esim. venttiilit ja putket ovat eri tiedostoissa. Huom. vältä ylimääräisten tai päällekkäisten pisteiden tallentamista xci-formaattiin.
   
 • Tallenna kartoitukset nimillä, joista selviää, minkälainen kartoitus on kyseessä, esim. näin:
 • uudet.johdot.vuorikatu7.xci
 • saneeraus.vj.olympiakatu15.xci
 • korjaus.jv-kaivo.kirkkopuistikko8.xci
 • täydennys.vj-venttiili.koulukatu24.xci
   
 • Kartoituksen koosta ja suunnitteluinsinöörimme kiireistä riippuen, on varauduttava siihen, että kartoituksen vieminen karttajärjestelmään saattaa kestää viikkoja. Jos tiedot on saatava nopeasti kartalle, tästä on sovittava hyvissä ajoin (vähintään kaksi viikkoa ennen kartoituksen lähettämistä). Kartoitus on oltava Vaasan Veden suunnitteluinsinöörillä vähintään viikkoa ennen.

 

Valokuvia
 

 • Valokuvia voi ottaa kartoituksen tueksi työmailta, joissa on paljon päällekkäisiä putkia ja kohteita. Ne selventävät aina tilannetta tiedostoja tulkittaessa.
   
 • Valokuvan on oltava tarkka ja kooltaan yli 2 megapikseliä (1080 x 1920 pikseliä ). Valokuvan voi lähettää suunnitteluinsinöörin sähköpostiin. Muista mainita mistä työmaasta on kyse ja anna valokuvalle numero. Merkkaa numero ja suuntanuoli myös tarkepiirustukseen siihen kohtaan, josta kuva on otettu. Tarkepiirustuksen voi myös lähettää valokuvana, mutta varmista, että kaikki oleellinen näkyy kuvassa.

 

 

Aineistot toimitetaan sähköisesti tai henkilökohtaisesti osoitteeseen:

 

vaasanvesi.kartoitukset@vaasa.fi

Valimontie 2B, 65100 Vaasa

Suunnitteluinsinöörimme nro.:

06 325 4158
 

 

 

Pdf -liitteet:

Johtokartoitusohjeet (koko paketti)

3D WIN: koodilistat | txt

Kartoitettavat kohteet (kuvina)

Malli tarkepiirustuksesta

Malli sujutuskartoituksesta

Putkimateriaalit

 

Kartoitusohjeet ruotsiksi: Kartläggningsinstruktioner

 

 

Päivitetty 23.03.2021