Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900

Instruktioner för kartläggning

 

Till kartläggare och arbetsledningen

 

Plankoordinatsystem: ETRS-GK22

Höjdsystem: N2000

 

Vårat nätinformationssystem: Trimble NIS

Vårat fältmätningsprogram: 3D WIN

 

 

Kartläggningarna levereras i formatet: .xci
 

Obs. GPS-mätningar gjorda med grävmaskin godkänns inte. (fr.o.m. 22.3.2021)

 

Läs att spara filer i pipe.xci-format i 3D Win. (på finska)

Omvandlingsfilerna fås från vaasanvesi.kartoitukset@vaasa.fi

 

 

Kartläggning av nya objekt

 
 • Vattenledningar och avlopp skall kartläggas direkt ur öppna grävningar i samband med byggnadsarbetet. Vattenledningar, skyddsrör och tryckavloppsledningar kartläggs från rörets överkant, övriga avloppsledningar från vattengångsnivån.
   
 • Inmätningen av alla kartlagda objekt bör omfatta plan- (x, y) samt höjdläge (z).
   
 • Rör med brytpunkter bör kartläggas med flera punkter. Ett litet kast på kartan kan vara stort ute på fältet. Den kartlagda informationen måste motsvara verkligheten.
   
 • Rör i kartläggningen levereras som sträck innehållande rörens attribut, d.v.s. material och diameter bör framkomma.
   
 • Alla byggda objekt såsom brunnar, ventiler, släckningsstationer o.s.v. bör även kartläggas. I bilagorna längst ner på sidan finns alla objekt som ska kartläggas och deras 3D WIN -koder.
 

Kartläggning av sanerade objekt

 

 • I samband med relining (rörinfodring) kartläggs endast de förnyade rördelarna och övriga nya objekt på grävplatsen. De relinade rören kartläggs alltså inte i sin helhet. Exempel på detta finns i bilagorna.
   
 • Om rör som grävts ur marken ersätts med nya på samma platser, bör de ändå kartläggas på samma sätt som nya rör.
   

Korrigeringskartläggning

 

 • Om ett existerande rör eller objekt inom avtalsområdet ligger på fel plats på kartan bör det kartläggas och i kartläggningen bör framkomma att det är frågan om en korrigeringskartläggning (kom ihåg attribut). Se överblicksskissen i bilagorna.


 

Kompletteringskartläggning

 

 • Om det tillkommer inmätningar till en kartläggning som redan levererats till Vasa Vatten, bör de levereras som skilda kompletteringskartläggningar. Mätdata bör inte läggas ovanpå en redan levererad kartläggning. Leverera alltså inte två gånger samma punkter eller objekt.
 
 

Överblicksskiss

 
 • Officiella ledningsplaner motsvarar inte alltid verkligheten. För att upprätthållandet av nätverkskartan kan ske så noggrant som möjligt, bör Vasa Vatten få noggrann information om vad som pågår ute på arbetsplatserna. Därför bör en överblicksskiss läggas till som bilaga till kartläggningen, d.v.s. en karta där man märkt ut, förutom nybyggda objekt, även de borttagna objekten (som uppgrävts eller bara tagits ur bruk). Om ni under arbetet stöter på objekt som avviker från nätverkskartan, t.ex. saknade ventiler och rör i fel storlek, bör dessa även märkas ut i överblicksskissen. Till skissen bör även läggas till en kort skriftlig redogörelse över kartläggningen, där dessa saker framkommer.
   
 • Bland bilagorna finns ett exempel på en överblicksskiss (tarkepiirustus). Skissen bör inlämnas tillsammans med kartläggningen till Vasa Vattens planeringsingenjör som för in kartläggningsinformationen i Trimble NIS -nätinformationssystemet. Dessa bilagor kan fotograferas eller skannas och skickas via e-post, eller föras till vårt kontor på Gjuterivägen.
 
 

Kartläggningsresultat

 

 • Resultaten levereras i xci-format. Kartläggningarna bör dock samlas ihop till helheter och levereras en helhet i taget i takt med att byggandet framskrider. Kartläggningar bör inte levereras så att t.ex. ventiler och rör är i olika filer. Obs. överför inte onödiga punkter eller punkter som ligger ovanpå varandra till xci-formatet.


Spara kartläggningarna (helst på finska) med namn, varifrån det framkommer hurdan kartläggning det är frågan om, t.ex. så här:

 • uudet.johdot.vuorikatu7.xci
 • saneeraus.vj.olympiakatu15.xci
 • korjaus.jv-kaivo.kirkkopuistikko8.xci
 • täydennys.vj-venttiili.koulukatu24.xci
   
 • Beroende på kartläggningens storlek och på hur upptagen vår planeringsingenjör är, kan det ta flera veckor att föra in kartläggningsinformationen i nätinformationssystemet. Var beredda på det. Om information fort måste fås in på kartan, bör detta komma överens om i god tid (minst två veckor före kartläggningen skickas in). Kartläggningen bör finnas hos Vasa Vattens planeringsingenjör minst en vecka före.
 
 

Fotografier

 

 • Fotografier från arbetsplatser kan tas som stöd till kartläggningar som består av mycket korsande rör och andra objekt. De klargör situationen då vi tolkar mätdatan.

 

 • Fotografierna bör vara skarpa och till storleken över 2 megapixlar (1080 x 1920 pixlar). Fotografier kan skickas till planeringsingenjörens e-post. Kom ihåg att nämna vilken arbetsplats det är frågan om och ge fotografiet en nummer. Märk ut denna nummer på överblicksskissen, på stället där fotografiet är taget, samt en riktningspil som anger från vilket håll. Överblicksskissen kan även den skickas som ett foto, men se till att allt väsentligt syns på bilden.
 
 

Material levereras elektroniskt eller manuellt till adressen:

 

vaasanvesi.kartoitukset@vaasa.fi

Gjuterivägen 2B, 65100 Vasa

Planeringsingenjörens nr.:

06 325 4158

 
 
 
 

Pdf -bilagor:

Kartläggningsinstruktioner (hela paketet)

3D Win - kodlistor | txt

Objekt som ska kartläggas (i bilder)

Exempel på en saneringskartläggning (relining)

Exempel på en överblicksskiss

Rörmaterial (på finska)

 
Obs. bilagorna finns endast på finska.
 
Kartläggningsinstruktionerna på finska: Johtokartoitusohjeet
 
 
 

Uppdaterad 23.03.2021