Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900

Tjänster

Vasa Vatten betjänar utöver Stam-Vasa, även hela tidigare Lillkyro kommunområde. Vi förser en del av Korsholm med rent vatten, samt tar emot avloppsvatten för rening från delar av både Korsholm och Malax. Allt som allt betjänar vi över 70 000 invånare.

Till våra tjänster hör dock mycket annat än rening och levererande av vatten...

 

Vill du meddela din vattenmätarställning?

Vattenmätarställningen eller ändring i prognosen meddelar du lättast med våra nätblanketter: 

Meddela mätarställningen >> 

Gör en ändring i prognosen >>

 

Ska du flytta?

Du meddelar även faktureringsadress eller ägarbyte enkelt med våra nätblanketter:

Ändring av faktureringsadress >> 

Ägarbyte >>

 

Vill du ansluta dig till vårt vatten- eller avloppsnätverk?

Om du ska börja bygga, beställ fastighetens anslutningsuppgifter i tid från Vasa Vatten för planering av tomtvattenledningarna, gärna direkt efter att du ansökt om bygglov.

Befinner sig din nya tomt på kommungränsen? Kolla in vår verksamhetsområdeskarta och om din tomt hör till Vasa Vattens uppdaterade verksamhetsområde >>

Läs mer om anslutning till våra vatten- eller avloppsnät >>

 

Har du ärende gällande faktureringen?

Vi fakturerar våra kunder sex gånger per år som uppskattad eller som avläsningsfaktura. Fakturan består av grundavgift samt vatten- och avloppsvattenavgift, vilken är baserad på uppskattning eller avläsning.

Kontakta faktureringen >>

 

Kräver dina tomtvattenledningar sanering?

Ansvarsområdets gräns mellan Vasa Vatten och fastigheten går vid tomtgränsen i stadsplaneområdet och vid närmaste stamvattenledning i glesbygden. Vasa Vatten utför även saneringsarbeten på fastighetens vattenledning fram till vattenmätaren och på avloppsledningen fram till granskningsbrunnen. Dessa saneringsarbeten utförs på beställning och faktureras separat. Vasa Vatten utför även andra underhållsarbeten på beställning, t.ex. smältningar, öppnande av stockade avlopp, avloppsfilmningar osv.

Bekanta dig med våra arbetspriser >>

 

Är du en VVS-planerare eller kartläggare?

Information åt VVS-planerare >>

Kartläggningsinstruktioner >>

 

Söker du andra tjänster?

Kontakta oss >>

Nätblanketter >>

 

 

 

Uppdaterad 15.02.2019