Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900

Sprinkleravgift 

Verket debiterar för faktiska kostnader vid byggandet av anslutningspunkt för släckningsvattenanläggning och för eventuella ändringsarbeten på stamvattenledningen (förorsakade av sprinkleranläggningens byggande). För eventuella tilläggsarbeten vid test, som t.ex. spolning av nätet, debiteras också de faktiska kostnaderna. Anslutaren betalar också för sprinklersystemets användning och/eller för systemtestning till tredje part för eventuella kostnader.

Vid leveransreservering av släckningsvatten faktureras fastighetsvis en sprinkleravgift årligen. Avgiften bestäms enligt riskklass och den gällande vattenavgiften.

 
Ifall det i olika byggnader på samma fastighet används sprinkleranläggningar av olika klasser, debiteras enligt högsta klassen.

 

Nya riskklasser 2019

Riskklasserna har ändrats. Vasa Vatten uppdaterar sprinkleravtalen och för uppdateringen av avtalen kontaktar vi våra kunder angående information. I samband med avtalen uppdateras riskklasserna till att motsvara CEA:s (De Europeiska försäkringsbolagens organisation) sprinklerklasser. Våra nya sprinklerkunder faktureras enligt de nya klasserna.

OBS. Sprinkleravgifterna steg 1.1.2021, då vattnets förbrukningsavgift steg.

 

Riskklass   Grund för avgiften  Utan moms  Inkl. moms (24%)
LH (Light Hazard)  lätt klass 200 m³ vattenavgift 256,00 € 317,44
OH1 (Ordinary Hazard) normal /  grupp I 400 m³ vattenavgift 512,00 € 634,88
OH2 normal /  grupp II 600 m³ vattenavgift 768,00 € 952,32
OH3 normal / grupp III 800 m³ vattenavgift 1024,00 € 1 269,76
OH4 normal / grupp III E 800 m³ vattenavgift 1024,00 € 1 269,76
HHP (High Hazard Processing) tung, produktion 1000 m³ vattenavgift  1 280,00 €  1 587,20
HHS (High Hazard Storage) tung, lagring  1000 m³ vattenavgift   1 280,00 €  1 587,20

 

 

Uppdaterad 01.02.2021