Felanmälningar under arbetstid 06 325 4187 | utanför arbetstid 06 325 4151, 040 725 7900
Vasa från luften, Vasa Vatten Kuva: Jaakko J. Salo Foto: Jaakko J. Salo

Kundservice

Postadress

Vasa Vatten 
PB 701
65101 VASA

Besöksadress

Gjuterivägen 2 B
65100 VASA

Öppet mån - fre 
kl. 8.00 - 15.30

Telefon - Felanmälningar

Under arbetstid

06 325 4187

Utanför arbetstid

06 325 4151
040 725 7900

E-post

vaasanvesi@vaasa.fi
förnamn.efternamn@vaasa.fi

E-blanketter

Du kan även kontakta oss med en e-blankett angående flera ärenden.

Ledningskartor och beställning av anslutningsuppgifter

06 325 4154
06 325 4155

Anslutnings- och planeringsärenden

06 325 4154

Arbetsbeställningar

anslutning + vattenmätare
underhåll av ledningar

06 325 4187
06 325 4180

Arbetsfakturering

06 325 4181

Fakturering: Vatten och avloppsvatten, anslutningsavtal

06 325 4004 
06 325 4185 
06 325 4181

 

Uppdaterad 02.01.2024