Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900

Blanketter

Nätblanketter som riktas till oss


Övriga villkor och råd, i pdf-format

Leeveransvillkor fr.o.m. 1.5.2019

Avtalsvillkor fr.o.m. 1.5.2019

Sammanfattning av prislistor

Tomtvattenlednings installation under fastighet

Exempel på utrymmesbehov för vattenmätare

Anslutning till stadens vatten- och avloppsnät 

Ansvarsområdets gränser i det allmänna vattentjänstnätverket

Avtalsmodell - delning av underhållskostnader för gemensam tomt- / avloppsvattenledning

Installationstillstånd för vatten- och avloppsledningar


VVS-planerare / blanketter i olika form 

FVA-dimensioneringsuppgifter                (pdf)   ⇐  ifyllnadsråd
FVA-dimensioneringsuppgifter                (xls)    ⇐  version att spara
FVA-dimensioneringsuppgifter, sv           (pdf)   ⇐  utskriftsversion
FVA-dimensioneringsuppgifter, färg        (pdf)   ⇐  utskriftsversion

 

Uppdaterad 17.02.2021