Felanmälningar under arbetstid 06 325 4187 | utanför arbetstid 040 725 7900

Vad är en avgift för kombinerat avloppssystem?

Avgiften för kombinerat avloppssystem togs i bruk år 2015.

Var rinner regn- och dräneringsvattnet på din tomt? Hamnar det i dagvattenavloppet som det ska? Dagvatten behöver inte renas, men det orsakar problem i avloppsvattenledningarna och på reningsverket. Vasa Vatten har därför byggt separata nätverk för båda. För att fungera behöver separeringen dock börja redan vid fastigheterna.

År 2015 togs avgiften för kombinerat avloppssystem i bruk för sådana fastigheter, som ännu leder dagvatten till avloppsvattenavloppet. Om du misstänker att det gäller din fastighet, läs mera här (pdf). 

Avgift för kombinerat avloppssystem är en årsavgift som omedelbart tas bort efter att fastigheten utfört behövliga ändringsarbeten på tomten. Avgiften faktureras årligen i en rat. Fastigheterna har indelats i avgiftsklasser beroende på olägenheter som förorsakas. Avgörande är hur stor sammanlagd yta (m²) med hård ytbeläggning fastigheten har.

 

Avgiftsklass Utan moms Inkl. moms (24 %)
1 200,00 € 248,00 €
2 400,00 € 496,00 €
3 600,00 € 744,00 €
4 800,00 € 992,00 €
5 1000,00 € 1240,00 €

 

Avgiften gäller inte följande grupper:

  • egnahemshus
  • fastigheter, som redan separerar avlopps- och dagvatten
  • fastigheter, som ligger vid en gata utan separata avlopp

    Mera information ger byråingenjör Mikko Vihanto, tel. (06) 325 4154

Uppdaterad 20.01.2021