Felanmälningar under arbetstid 06 325 4187 | utanför arbetstid 06 325 4151, 040 725 7900

Tjänster

Sms-meddelandetjänst

Vasa Vatten har tagit i bruk en textmeddelandetjänst som vi använder till att skicka störnings- och kundmeddelanden. 

Störningsmeddelanden skickas automatiskt till invånare i Vasa som fyllt 16, vars telefonnummer och adresser är offentliga. Om ditt telefonnummer inte är offentligt, men du vill motta meddelanden, kan du registrera dig i tjänsten. Du kan även registrera flera adresser, till exempel adressen till ditt jobb, din sommarstuga eller till en närstående.

Bekanta dig med sms-meddelandetjänsten >>Vesitili Online

Via Vesitili Onlinetjänsten kan du anmäla vattenmätarställning, skicka feedback och beställa anslutningsuppgifter. 

Du kan logga in utan registrering med ditt förbrukningsplats- och kundnummer som står på fakturan eller på vattenmätaravläsningsblanketten. 

Gå till Vesitili-tjänsten >>


Vattenmätarställning

Vattenmätarställningen meddelar du via Vesitili Online-tjänsten ovan.


Prognosändring

Ändring i prognosen meddelar du lätt med vår nätblankett: 

Gör en ändring i prognosen >>


Ska du flytta?

Du meddelar även faktureringsadress eller ägarbyte enkelt med våra nätblanketter:

Ändring av faktureringsadress >> 

Ägarbyte >>


Vill du ansluta dig till vårt vatten- eller avloppsnätverk?

Om du ska börja bygga, beställ fastighetens anslutningsuppgifter i tid från Vasa Vatten för planering av tomtvattenledningarna, gärna direkt efter att du ansökt om bygglov.

Befinner sig din nya tomt på kommungränsen? Kolla in vår verksamhetsområdeskarta och om din tomt hör till Vasa Vattens uppdaterade verksamhetsområde >>

Läs mer om anslutning till våra vatten- eller avloppsnät >>

Gör ett sprinkleravtal >>


Faktureringen

Vi fakturerar våra kunder sex gånger per år som uppskattad eller som avläsningsfaktura. Fakturan består av grundavgift samt vatten- och avloppsvattenavgift, vilken är baserad på uppskattning eller avläsning.

Kontakta faktureringen >>


Dag- och regnvattenärenden

Dagvatten hör inte längre till vattenförsörjningen. Markanvändnings- och bygglagen 13 a kap tillämpas på de regn- och smältvatten som samlas på markytan, en byggnads tak eller en annan yta på ett bebyggt område. Tillämpningsområdet gäller också dräneringsvatten.

Dagvatten sköts av stadens kommunteknik på allmänna områden. Mera information och kontaktuppgifter härifrån.

Anslutningsuppgifter och ledningskartor beställs fortfarande från Vasa Vatten.

Beställning av anslutningsuppgifter >>

Vasa Vattens avgift för kombinerat avloppssystem >>


Till VVS-planerare och kartläggare

Information åt VVS-planerare >>

Kartläggningsinstruktioner >>


Övriga tjänster

Underhåll och sanering av tomtledningar

Ansvarsområdets gräns mellan Vasa Vatten och fastigheter inom detaljplaneområdet går vid tomtgränsen. I glesbygdsområden går underhållsgränsen vid stamvattenledningen.

Vasa Vatten utför även på beställning reparationsarbeten på vattenledningen från anslutningspunkten fram till vattenmätaren och på avloppsledningen fram till granskningsbrunnen. Dessa Reparationsarbeten faktureras.

Vasa Vatten utför även andra underhållsarbeten på beställning, t.ex. smältningar, öppnande av stockade avlopp, avloppsfilmningar osv.
 

Arbetspriser >>

Prislista >>  (pdf. Öppnas i nytt fönster. På svenska, sida 2.)

Avlägsning av gjutjärnsfogar i kopparrör >>

 

Arbetsbeställningar och mer information:

  • Mats Kulla  |  06 325 4187  |  mats.kulla@vaasa.fi
  • Johan Storlund   |  06 325 4180  |  johan.storlund@vaasa.fi 
  • Juha Vessonen   |  06 325 4170  |  juha.vessonen@vaasa.fi

 

 

Uppdaterad 15.08.2023