Felanmälningar under arbetstid 06 325 4187 | utanför arbetstid 06 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

Aktuellt

Tillbaka

Vasa Elektriska byggde i samband med Påttska avloppsreningsverket en anläggning som tar vara på spillvärmen ur renat avloppsvatten

24.1.2024

Spillvärmeanläggningen som byggts vid Påttska avloppsreningsverket har tagits i bruk. Sedan december 2023 har anläggningen producerat fjärrvärme regelbundet.

I all sin enkelhet fungerar spillvärmeverket så, att allt avloppsvatten som går igenom reningssystemet ännu har energi i form av värme, som kan tas till vara.

Spillvärmeanläggningen är kopplad till slutskedet av reningsprocessen, då är temperaturen på renat avloppsvatten mellan 8-17 grader. Vattnet körs igenom två värmepumpar, där kylvätska reagerar på låg värme och börjar koka. Den förångade kylvätskan körs igenom turbinkompressorer, och så blidas det värmeenergi som kan köras ut i fjärrvärmesystemet. Renat avloppsvattnet leds ut fortfarande till havet utanför Påttska reningsverket.

Energimängden som tas till vara är mellan 50 och 60 gigawattimmar per år.

Läs mera från denna länk

*****

28.2.2023

Byggandet av en anläggning som ska ta vara på spillvärmen ur renat avloppsvatten framskrider enligt tidtabell. Anläggningen ska vara färdig i slutet av 2023. Källa: Nette 1/23.

*****

30.6.2022

Vasa Elektriska låter i samband med Påttska avloppsreningsverket bygga en anläggning som ska ta vara på spillvärmen ur renat avloppsvatten. Värmen ska användas i fjärrvärmenätet och den kommer att täcka värmebehovet för cirka 2 000 egnahemshus. Med andra ord räcker den till att förse alla egnahemshus i Vasa Elektriskas fjärrvärmenät med värme.

Läs mera från denna länk

*****

26.1.2022

Vasa Elektriska kommer att börja producera värme ur avloppsvatten. 

Läs mera från denna länk (endast på finska)