Felanmälningar under arbetstid 06 325 4187 | utanför arbetstid 06 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

Aktuellt

Vattenavbrott på Frihetsvägen 30.11.2023

Vattenavbrott på Frihetsvägen p.g.a. arbetsfält den 30.11.2023. Vattenleveransen återkommer före kl. 16.

Varning för svag is och smältvattenområden / Pått och Molnträsk

Varning för svag is och smältvattenområden.   Foto: Jaakko J. Salo   Renat vatten som kommer ut från  Påttska reningsverkets  utloppsrör är varmt också på...

Avlopp byggs på Uddnäsvägen

Avlopp byggs på Uddnäsvägen 27.11.-29.12.2023 . Vi beklagar de olägenheter som arbetet orsakar. https://kartta.vaasa.fi/keskeytyskartta/

Sanering av vattenledningar på Svalgränden och Sparvgränden

15.11.2023:  Vasa Vatten gör installations- och anslutningsarbeten på adressen Svalgränden 1 - 6  under torsdagen 16.11.2023 fr.o.m. kl. 7.30. Invånarna har meddelats via sms. ...

Trafiken har ökat på Vattentagsvägen, bygget av efterbehandlingsanläggningen (H-byggnaden) är på gång

2.10.2023 Jordbyggnadsarbeten av den nya H-byggnaden i Molnträskets vattenverk är på gång och gjutningen av byggnadens grund börjar i oktober 2023. Bygget av den nya anläggningen för...

Dålig smak och lukt i vattenledningsvatten i Lillkyro

Det har förekommit dålig smak och lukt i vattenledningsvatten i Lillkyro. Orsaken till detta är varmt vatten och små konsumtionen på området.  Vattenprovsvaren visade inget...

Kommer det inte vatten ur kranen? Vi informerar om vattenavbrott också med textmeddelande

Kommer det inte vatten ur kranen? Information om vattenavbrott kan fås till telefonen. Vasa Vatten har i juni 2023 tagit i bruk en textmeddelandetjänst som används till att skicka...

Undersökning av avloppens skick under 5.9.-20.10.2023

Undersökning av avloppens skick under 5.9.-20.10.2023 Vasa Vatten undersöker avloppens skick med hjälp av Underground Citys screeningsmetod och utreder läckagepunkter av dagvatten...

Grundvatten från Kurikka till Vasa?

Grundvatten från Kurikka till Vasa? 15.8.2023: Etelä-Pohjanmaalta löytyy geologinen ihme: pohjavesiesiintymä, joka on kenties jopa Pohjoismaiden suurin: ...