Felanmälningar under arbetstid 06 325 4187 | utanför arbetstid 06 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

Aktuellt

Tillbaka

Skydda vattenrör och -mätare från köld

Skydda vattenrör och -mätare från köld

 

Det bästa sättet att skydda vattenmätaren eller -röret från att frysa är att vara förutsebar


Vid sträng kyla fryser fastigheternas vattenrör oftare och även vattenmätaren kan frysa sönder. Det lönar sig för fastighetsägare att skydda fastigheternas vattenmätare och vattenanordningar mot kyla. Man kan förhindra frysning genom att granska mätarplatsens uppvärmning och att dörrar och ventilationsöppningar är stängda. Frysning kan orsaka stora kostnader om röret spricker. 

Om dörren är öppen en lång tid, till exempel under en flyttningsdag, kan kylan orsaka problem.

 

Skydda rören ordentligt redan då du bygger


Det lönar sig att vara uppmärksam också när ett hus som är under byggnad är anslutet till vattennätet, men uppvärmningen inte ännu är komplett. Fastighetens vattenrör måste vara tillräckligt isolerade.Vid sträng kyla kan tillfällig uppvärmning av kalla utrymmen förhindra frysningen. Vattenmätaren måste installeras på en sådan plats att den inte kan frysa. 

 

Det är inte helt fel med en droppande kran då det fryser


Vid sträng kyla kan man lämna vattenkranen att droppa, då hindrar vattnets flöde frysningen. Detta är rekommenderat speciellt i egnahemshus och radhus som är speciellt kännsliga för frost. I höghus är förbrukningen i allmänhet så stor och regelbunden att rören inte hinner frysa.

 

Ta tag i saken i tid


Om frysningen är ett problem varje vinter, lönar det sig att ta hand om saken i god tid och tänka på hur man kan åtgärda problemet. I utrymmen, där frysning kan ske kan man installera ett isolerat rör, som är utrustat med elmotstånd.

 

Mera information ger Vasa Vattens tekniska tjänster: 

tel. 06 325 4187 kl. 7-15

tel. 06 325 4151 efter arbetstid