Felanmälningar under arbetstid 06 325 4187 | utanför arbetstid 06 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

Aktuellt

Tillbaka

Vasa Vatten söker en underhållsingenjör till Påttska reningsverket

Vasa Vatten söker en underhållsingenjör till Påttska reningsverket

Till underhållsingenjörens uppgifter hör att svara för reparation, förebyggande underhåll och nyinstallationer av elektriska och mekaniska anordningar som hör till reningsprocesserna och pumpstationerna för avloppsvatten. Till uppgifterna hör också underhåll av avloppsreningsverkets byggnader och områden. Som underhållsingenjör deltar du i beredningen av projekt och upphandlingar, planering, konkurrensutsättning och genomförande samt fungerar som närmaste chef för el- och underhållsteamet.

Sök före 1.3.2024 kl. 15.

Sökning och mera information från denna länk