Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900

 

Fakturering och betalningsövervakning

Vatten- och avloppsvattenfakturering


Som regel skickar vi fakturan sex gånger per år som uppskattad eller som avläsningsfaktura. Fakturan består av grundavgift och vatten- och avloppsvattenavgift, vilken är baserad på uppskattning eller avläsning. Fakturerade kunder/förbrukningsplatser för år 2020 var 11 713 st. Bostadsfastigheternas vattenförbrukning är i medeltal 128 l/kund/dygn.


Avläsning


Vi försöker att få fastigheternas vattenmätarställning vid en bestämd tidpunkt (en gång per år). Alla fastigheters vattenmätare skall självavläsas. Till fastigheter som hör till självavläsning, skickar vi årligen ett avläsningskort, var vi ber om vattenmätarens ställning.  Vår mätaravläsare avläser inte längre mätare. Avläsningen av mätarna inverkar på fastighetens förbrukningsprognos och därpå följande uppskattningsfakturor. Därför är det också viktigt att vi regelbundet får avläsningarna.
 

Avläsningsavgift av vattenmätare fr.o.m 1.9.2014


Avgiften uppbärs, om kunden begär avläsning av mätare, "Avläsningsavgift av vattenmätare" 53,00 € (65,72 € inkl. moms). Avgiften uppbärs också om fastigheten inte anmäler ställningen inom utsatt tid och Vasa Vatten avläser mätaren.


Du kan göra ansökan om e-faktura i din nätbank!


Kunden behöver bara göra ansökan om e-faktura i sin nätbank och banken levererar uppgifter till oss. När man gör ansökan bör man anmäla fastighetens tidigare fakturas referensnummer (finns i fakturan). När e-faktura träder i kraft sänds fakturan automatiskt till kundens nätbank (ingen pappersfaktura).

Till konsumenter erbjuder banker också direktbetalning. Kunden bör göra direktbetalning i sin bank och banken levererar uppgifter till oss.Till användare av direktbetalning sänds tills vidare per post anmälning/faktura om kommande direktbetalning.


Nätfaktura för företag

Företag bör anmäla om adressändringar och ändringar i faktureringssätt skriftigt till vår kundbetjäning, till exempel per e-post vaasanvesi@vaasa.fi.

  • Operatör och operatörskod

Girering fortsätter som tidigare.


Med nätblankett kan du anmäla


Vatten- och avloppsvattenfakturering, fakturering för kombinerat avloppssystem, anslutningsfakturering och -avtal, betalningsövervakning

 

  • Kati Tyynelä-Koppelomäki |   (06) 325 4004   |    kati.tyynela-koppelomaki@vaasa.fi
  • Riitta Nylund-Kähtävä        |   (06) 325 4185   |    riitta.nylund-kahtava@vaasa.fi
  • Ulla Sillanpää                     |   (06) 325 4181   |    ulla.sillanpaa@vaasa.fi

 

Arbetsfakturering

  • Ulla Sillanpää |  (06) 325 4181  |  ulla.sillanpaa@vaasa.fi

 

Uppdaterad 07.04.2021