Felanmälningar under arbetstid 06 325 4187 | utanför arbetstid 040 725 7900

Feedback

Vasa Vatten är också med i Vasa stads Tekniska sektorns nya responssystem. Länk
Via responssystemet på stadens webbplats kan kommuninvånarna ge respons om Tekniska sektorns service
(systemet har tagits i bruk  1.12.2014).

Denna sidans feedback går dock direkt till Vasa Vatten och till den valda mottagaren.