Felanmälningar under arbetstid 06 325 4187 | utanför arbetstid 06 325 4151, 040 725 7900

Skydda vattenrör och -mätare från köld

 

Det lönar sig inte att lämna vattenmätarutrymmet kallt då man sparar el


Om man måste sänka temperaturen i vattenmätarutrymmet, bör man försäkra att utrymmets dörrar och fönster är väl isolerade och eventuella ventilationsluckor är stängda. Utrymmets temperatur får inte sjunka under noll, eftersom även lite köld kan spräcka glaset på vattenmätaren och orsaka läckage. Både vatten- och avloppsledningar bör isoleras ordentligt. Under hårda köldperioder kan man låta vattenkranen droppa lite, på det viset hålls vattnet i rörelse, vilket förhindrar att det bildas isproppar.

 

Det bästa sättet att skydda vattenmätaren eller -röret från att frysa är att vara förutsebar


Vid sträng kyla fryser fastigheternas vattenrör oftare och även vattenmätaren kan frysa sönder. Det lönar sig för fastighetsägare att skydda fastigheternas vattenmätare och vattenanordningar mot kyla. Man kan förhindra frysning genom att granska mätarplatsens uppvärmning och att dörrar och ventilationsöppningar är stängda. Frysning kan orsaka stora kostnader om röret spricker. 

Om dörren är öppen en lång tid, till exempel under en flyttningsdag, kan kylan orsaka problem.

 

Skydda rören ordentligt redan då du bygger


Det lönar sig att vara uppmärksam också när ett hus som är under byggnad är anslutet till vattennätet, men uppvärmningen inte ännu är komplett. Fastighetens vattenrör måste vara tillräckligt isolerade.Vid sträng kyla kan tillfällig uppvärmning av kalla utrymmen förhindra frysningen. Vattenmätaren måste installeras på en sådan plats att den inte kan frysa. 

 

Det är inte helt fel med en droppande kran då det fryser


Vid sträng kyla kan man låta vattenkranen droppa, då hindrar vattnets flöde frysningen. Detta är rekommenderat speciellt i egnahemshus och radhus som är speciellt kännsliga för frost. I höghus är förbrukningen i allmänhet så stor och regelbunden att rören inte hinner frysa.

 

Ta tag i saken i tid


Om frysningen är ett problem varje vinter, lönar det sig att ta hand om saken i god tid och tänka på hur man kan åtgärda problemet. I utrymmen, där frysning kan ske kan man installera ett isolerat rör, som är utrustat med elmotstånd.

 

Vad göra om vattenmätaren trots allt fryser?


Man får inte själv tina upp frusna vattenmätare och vattenledningar, det måste en rörmokare göra. Om det är möjligt, kan du stänga av vattenmätarventilen. Meddela Vasa Vatten om det skedda, så kan vi komma och installera en ny mätare.

 

Mätarutbyten och mera information:

Vasa Vattens tekniska tjänster 

tel. 06 325 4187 kl. 7-15

tel. 06 325 4151 utanför arbetstid