Felanmälningar under arbetstid 06 325 4187 | utanför arbetstid 06 325 4151, 040 725 7900

Varning för svag is och smältvattenområden.

 

Foto: Jaakko J. Salo

 

Renat vatten som kommer ut från Påttska reningsverkets utloppsrör är varmt också på vintern (+10 C°). Detta försvårar och förhindrar isbildning framför reningsverket. Området börjar från Brändö Sjömuseums norra sida och fortsätter till Vinkelgatans båtbryggor. Den smälta och svaga isen ska utmärkas med granris. Varningsskyltar finns på stranden, på båda sidorna av Påttska reningsverket.

Vistelse på havsområdet som är utmärkt på kartan är farligt. Dessutom är obehörig vistelse på reningsverkets område absolut förbjudet.


 


 


Även vid Molnträsket är isen svag!

Vistelse på de områden som är utmärkta på kartan är farligt.

 

 

 

Uppdaterad 23.11.2023