Vikailmoitukset työaikana 06 325 4187 | työajan ulkopuolella 040 725 7900

 

Veden laatu

Vesilaitoksella on oma käyttölaboratorio, jossa valvotaan veden laatua. Sosiaali- ja terveysministeriö on terveydensuojelulain (asetus 1352/2015) nojalla päättänyt veden laatuvaatimukset.

Päätös perustuu EU:n direktiiviin (98/83/EY). Päätöksen mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtävänä on valvoa säännöllisin tutkimuksin talousvettä.

Veden laatua voidaan arvioida sen sisältämän orgaanisen aineen määrän perusteella. Tätä mitataan usein (KMnO4) kaliumpermanganaattikulutuksen avulla. Mitä pienempi luku, sen parempaa on vesi.

 

Taulukko: Veden kovuus

Raportti: Vesijohtoverkoston vedenlaatu

 

 

Päivitetty 18.06.2024