Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

Aktuellt

Takaisin

Vasa Vatten sanerar avloppsvattennät i Roparnäs på Smirnoffsvägen / Centralgatan fr.o.m. mån 8.3.2021

 

Vasa Vatten sanerar avloppsvattennät på Smirnoffsvägen / Centralgatan under 8.3.-30.4.2021.

Som entreprenör fungerar Aarsleff Oy.

Saneringsarbetet görs med infodring, dvs. en så kallad glasfiberstrumpa installeras in i ett gammalt avloppsrör. Saneringssystemet kräver inte grävning av linjer. Systemet förutsätter oavbrutet jobbande, så arbetet måste göras också på natt- och kvällstid.

Under härdningsprocessen av infodringsrören kan det förekomma lukt, som orsakas av värmereaktionen av polyesterharts. För att lukten inte skall komma in i huset, lönar det sig för invånarna att granska att det finns vatten i avloppets vattenlås.

Till området byggs en tillfällig avloppsvattenlinje, som går längs Kungsvägen från K-Market i riktning mot Förbindelsevägen. Avloppsvattenlinjen grävs under jorden vid fastigheterna, så att ingångarna till gårdarna förblir oförändrade. Över gatan kommer en s.k. bågbro.

På området råder avvikande trafikregleringar.

Vasa Vatten beklagar störningar som orsakas av arbetet.
 

Karta över arbetsfältet

Karta över trafikledning

Bild över bågbron

Bild över infodring
 

https://kartta.vaasa.fi/keskeytyskartta/