Felanmälningar under arbetstid 06 325 4187 | utanför arbetstid 06 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

Aktuellt

Avvikande trafikregleringar på området Vasklotbanken / Blå vägen under tiden 6.-31.5.2024

Avvikande trafikregleringar på området Vasklotbanken / Blå vägen under tiden 6.-31.5.2024 p.g.a. Vasa Vattens vattenförsörjningsarbeten. Byggplatsen ligger mellan Sandös och hamnens...

Den årliga gatuspolningen håller på att börja på gator och cykelvägar - nattfrosten flyttar fram starten

Den årliga gatuspolningen (sandborttagning) håller på att börja på gator och cykelvägar - nattfrosten flyttar fram starten Kommunteknik håller på att börja med den årliga...

Vattenledningar saneras i Västervik

10.4.2024: På torsdagen 11.4.2024 fr.o.m. kl. 7.30 görs vattenlednings reparerings- och anslutningsarbeten på området Västerviksvägen / Björkvägen . Information har delats och...

Vasa Vatten söker en underhållsingenjör till Påttska reningsverket

Vasa Vatten söker en underhållsingenjör till Påttska reningsverket För att trygga vår service söker vi en person med tillräcklig grundutbildning och erfarenhet av maskin-, el- och...

Användning av motordrivna fordon är förbjudet på isen av Molnträsket!

Användning av motordrivna fordon är förbjudet på isen av Molnträsket och i omedelbar närhet av Molnträsket.  Molnträsket fungerar som reservoar för råvatten, dvs. olja, bränsle...

Världsvattendagen 22.3 / Vatten som törstsläckare -kampanj i högstadierna

Världsvattendagen firas 22.3.  År 1992 deklarerade FN:s generalförsamling den 22 mars till världens vattendag. Vattendagens betydelse är att påminna oss om vikten av rent vatten, ...

Kungörelse 5.2.-5.3.2024 angående uppdatering av Vasa Vattens verksamhetsområde

Kungörelse 5.2.-5.3.2024 angående uppdatering av Vasa Vattens verksamhetsområde. Diarienummer VAASA/1703/14.05.00/2023 Utlåtanden angående verksamhetsområdena skall inlämnas...

Den nationella beredskapsdagen firas 7.2.2024

Den nationella beredskapsdagen firas 7.2. Beredskapsdagen 7.2 - SPEK Kontrollera din beredskapsnivå också då det gäller vatten: 72timmar.fi/vatten/

Vasa Elektriska byggde i samband med Påttska avloppsreningsverket en anläggning som tar vara på spillvärmen ur renat avloppsvatten

24.1.2024 Spillvärmeanläggningen som byggts vid Påttska avloppsreningsverket har tagits i bruk. Sedan december 2023 har anläggningen producerat fjärrvärme regelbundet. I all sin enkelhet...

Skydda vattenrör och -mätare från köld

Skydda vattenrör och -mätare från köld   Det bästa sättet att skydda vattenmätaren eller -röret från att frysa är att vara förutsebar Vid sträng kyla fryser...