Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

Aktuellt

Vatten- och avloppsvattenledningsarbeten i Vasklot

Vasa Vatten gör vatten- och avloppsvattenledningsarbeten i Vasklot. Vattenavbrott kan förekomma.

Björnvägen – Grävlingsstigen (cykelvägen, motorvägens underfart): vattenledning saneras ca 3.10 – 1.11.2019

Vasa Vatten sanerar vattenledningen mellan Björnvägen – Grävlingsstigen. Arbetet beräknas vara färdigt ca 1.11.2019. Vi beklagar eventuella störningar som arbetet kan orsaka.

Dag- och regnvattenärenden fr.o.m. år 2015

  Dag- och regnvattenärenden fr.o.m. år 2015 Dagvatten hör inte längre till vattenförsörjningen. Markanvändnings- och bygglagen (103 a §, 13 a) tillämpas på de regn- och...

Kommunteknik har börjat fakturera dagvattenavgifter i september

Vasa stads kommunteknik har börjat fakturera dagvattenavgifter i september 2019. Vasa Vatten fakturerar inte dagvattenavgifter. Om dagvattenfakturor kan man fråga per e-post på adressen ...

Hushållsavloppsvattenläckage till Metviken pga felkoppling vid fastigheten - uppdatering

Uppdatering 28.8.2019 Alla badstränder i Vasa kan användas, läs mera på adressen https://www.vaasa.fi/sv/nyheter/alla-badstrander-i-vasa-kan-anvandas ******************** ...

Kom ihåg att byttan inte äter skräpmat!

Ta hand om avloppets hälsa. Saker som inte hör hemma i toaletten kan orsaka stockningar och läckage! Vattenavgiften köper dig mycket mer än bara rent kranvatten. Vattenförsörjningsverken...

Avloppsvattenläckaget till Metviken - uppdatering 29.5.2019

Uppdatering 29.5.2019 Till följd av en stockad stamavloppsvattenlinje läckte tillsammans 20 000 m3 obehandlat bostadsavloppsvatten till Vasas Metviken under en veckas tid i förra årets...

Nya leverans-, anslutnings- och bruksavtalsvillkor träder i kraft 1.5.2019

Vattenverksföreningen har tillsammans med Finlands Kommunförbund och Konkurrens- och konsumentverket (KKV) uppdaterat modellen för vattentjänstverkens allmänna leveransvillkor så att de motsvarar...

Uppdaterade verksamhetsområden

Lagen om vattentjänster förpliktigar till anslutning till avloppsnätet   Kort om lagen om vattentjänster Kommunen godkänner verksamhetsområdet. Innan verksamhetsområdet godkänns ger...

THL:s avloppsvattenundersökning år 2018

THL:s (Institutet för hälsa och välfärd) avloppsvattenundersökning ger information om regional förekomst om användning av narkotika och dess ändringar. Användning av narkotika mäts...