Felanmälningar under arbetstid 06 325 4187 | utanför arbetstid 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni
 

Aktuellt

Takaisin

Vattenledningar saneras på Biblioteksgatan

Vid Biblioteksgatan 13 görs vattenlednings anslutnings- och installeringsarbeten på onsdag den 31 maj 2023. Fastigheter blir utan vatten, informationsblanketter har delats ut på området.

*****

På Biblioteksgatan saneras vattenledningar 22.5.-->

https://kartta.vaasa.fi/keskeytyskartta/