Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

Aktuellt

Öppettider under midsommaren 2019

Nätverk-enhet betjänar följandevis under midsommaren: ons 19.6 kl. 7-15.15 tors 20.6 kl. 7-14.45 fre 21.6. midsommarafton   Trevlig midsommar!    

Avvikande trafikregleringar på Kyrkoesplanaden fram till 5.7.2019

På Kyrkoesplanaden (nu i korsningen av Kyrkoesplanaden och Sandögatan) råder avvikande trafikregleringar p.g.a. Vasa Vattens saneringsarbeten ungefär fram till 5.7. Vasa Vatten ber...

Kom ihåg att byttan inte äter skräpmat!

Ta hand om avloppets hälsa. Saker som inte hör hemma i toaletten kan orsaka stockningar och läckage! Vattenavgiften köper dig mycket mer än bara rent kranvatten. Vattenförsörjningsverken...

Avloppsvattenläckaget till Metviken - uppdatering 29.5.2019

Uppdatering 29.5.2019 Till följd av en stockad stamavloppsvattenlinje läckte tillsammans 20 000 m3 obehandlat bostadsavloppsvatten till Vasas Metviken under en veckas tid i förra årets...

Ny kommunalteknik på Långviksgatan

Man gör ny kommunalteknik på Långviksgatan, mellan Verkstadsgatan och Smedsbyvägen. Arbetet görs ungefär under 6.5.-28.6.2019.

Nya leverans-, anslutnings- och bruksavtalsvillkor träder i kraft 1.5.2019

Vattenverksföreningen har tillsammans med Finlands Kommunförbund och Konkurrens- och konsumentverket (KKV) uppdaterat modellen för vattentjänstverkens allmänna leveransvillkor så att de motsvarar...

Arbetsfält i Melmo

Nya vatten-, avlopps- och dagvattenlinjer håller på att byggas i Melmo på Mätargatan.

Uppdaterade verksamhetsområden

Lagen om vattentjänster förpliktigar till anslutning till avloppsnätet   Kort om lagen om vattentjänster Kommunen godkänner verksamhetsområdet. Innan verksamhetsområdet godkänns ger...

THL:s avloppsvattenundersökning år 2018

THL:s (Institutet för hälsa och välfärd) avloppsvattenundersökning ger information om regional förekomst om användning av narkotika och dess ändringar. Användning av narkotika mäts...

BBC raporterar om Kurikkas grundvattenprojekt

Grundvattenprojektet i Kurikka har fått internationell uppmärksamhet. BBC World Services har publicerat en video på sin nätsida om Geologiska forskningscentralens och brittiska forskares unika...