Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

Aktuellt

Vattenavbrott vid Uvgatan 13 den 20 oktober 2021

Det finns vattenavbrott i Orrnäs vid Uvgatan 13 den 20 oktober 2021. Repareringsarbetena är på gång.

Ett förslag att höja vattenavgifter för att sanera Molnträskets vattenverk och bygga ett nytt vattentorn - beslut 19.10.2021

  Uppdatering 20.10.2021:   I de tekniska affärsverkens direktionens möte den 19 oktober 2021 bestämdes till bruksavgifter 10 % höjning år 2022 och 5 % höjning år 2023. ...

Vatten- och avloppsvattenledningar saneras i Hemstrand under 20.9.-29.10.2021

29.9.2021: Vasa Vatten gör anslutningsarbeten på Mesgränden, några hus är utan vatten. Arbetet tar hela dagen. ***** Vatten- och avloppsvattenledningar saneras på adressen ...

Förnyande av Molnträskets vattenverk på gång – möjliga färgförändringar i vattenledningsvatten fr.o.m. 1.10.2021

11.10.2021: Saneringen av lågtrycksröret är färdigt cirka i slutet av oktober. ***** 24.9.2021: Saneringen av lågtrycksröret börjar i vattenverket 1.10.2021, arbetet är färdigt...

Webbinar om strategidiskussion "Asiakaskokemus ohjaa toiminnan kehittämistä"

Vattenverksförening VVY:s webbinar "Asiakaskokemus ohjaa toiminnan kehittämistä" hölls på 8.10. Webbinar finns på Youtube på adressen  https://youtu.be/lARpGYDye_Y  (bara på finska).

Matsvinnsveckan 13.-19.9.2021

Matsvinnsveckan är här 13.-19.9. 2021. F ör att förhindra att råttpopulationen växer till sig, ska man inte hälla mat i avloppet. I synnerhet fett blir en festmåltid för de råttor som...

Förnyande av Molnträskets vattenverk

  Uppdatering 20.9.2021:     I juli 2021 påbörjades byggandet av en ny lågvattenreservoar och arbetet fortsatte med gjutningsarbete den 14 september....

Vattenledningslinjerna i Vöråstan förnyas fr.o.m. 6.9.2021

I Vöråstan inleds arbetena med att sanera vattentjänsterna måndag 6.9.2021. Det är meningen att förnya och flytta vatten-, avloppsvatten- och dagvattenlinjerna.  Arbetena inleds...

Den försvunna personen har hittats död vid Molnträsket 28.8.2021

Person, som polisen sökte efter, har hittats död vid Molnträsket på lördagen 28.8.2021. Vasa Vatten beklagar den sorgliga händelsen. Händelsen påverkar inte på kvalitet av råvatten som...

Avvikelse i hushållsvattnets kvalitetsmål på Vasa Vattens verksamhetsområde i Lillkyro och Sundom

Uppdatering 27.8.2021: Avvikelse i hushållsvattnets kvalitetsmål på Vasa Vattens verksamhetsområde har åtgärdats. I Lillkyro och Sundom gjorda spolningar av vattenrör och desinficering...