Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

Aktuellt

Tillfälliga trafikregleringar - avloppsvattensanering i centrum fr.o.m. 4.2.2019

Byggandet av det första tillfälliga avloppsvattenlinje 11.2.-22.2.2019 (uppdatering 8.2.2019) Det första steget börjar måndagen den 11.2. och håller på två veckor, arbetet görs också på...

Bluffsamtal även i Vasa (Korsholms vattentjänstverk varnar för bluffmakare)

Även Vasa Vattens kunder har nu fått motsvarande bluffsamtal. Korsholms vattentjänstverk varnar för bluffmakare i Korsholm. Fastighetsägare har blivit kontaktade av...

Nya leverans-, anslutnings- och bruksavtalsvillkor träder i kraft 1.5.2019

Vattenverksföreningen har tillsammans med Finlands Kommunförbund och Konkurrens- och konsumentverket (KKV) uppdaterat modellen för vattentjänstverkens allmänna leveransvillkor så att de motsvarar...

Vattenmätare och -rör fryser lätt i kylan

Vattenrör och -mätare fryser lätt   Det lönar sig för fastighetsägare att skydda fastigheternas vattenmätare och vattenanordningar mot kyla . Man kan förhindra frysning genom att...

Vasa Vattens byggobjekt år 2019

Vasa Vattens Sanerings- och Byggobjekt 2019 Klicka på ikonen framför rubriken uppe i kartans vänstra hörn för att se en lista över byggobjekten.   Nytt -...

Varning för svag is och smältvattenområden / Pått & Molnträsket

Varning för svag is och smältvattenområden.   Foto: Jaakko J. Salo   Renat vatten som kommer ut från Påttska reningsverkets utloppsrör är varmt också på...

Bruksavgift för vatten och avloppsvatten stiger åren 2019 och 2020

Bruksavgift för vatten och avloppsvatten stiger. Den första höjningen träder i kraft 1.1.2019 och den andra 1.1.2020. Länk till protokoll av direktionen för de tekniska affärsverken  ...

Avloppsvattenläckaget till Metviken - uppdatering 16.11.2018

Uppdatering 16.11.2018 Vattenläckagets, som hände på slutsommaren vid Metviken i Vasa, påverkningar på Vasas havsområde undersöks intensivt genom vattenprov, prov från havsbotten och genom...

Uppdaterade verksamhetsområden

Lagen om vattentjänster förpliktigar till anslutning till avloppsnätet   Kort om lagen om vattentjänster Kommunen godkänner verksamhetsområdet. Innan verksamhetsområdet godkänns ger...

Dag- och regnvattenärenden fr.o.m. år 2015

  Dag- och regnvattenärenden fr.o.m. år 2015 Dagvatten hör inte längre till vattenförsörjningen. Markanvändnings- och bygglagen (103 a §, 13 a) tillämpas på de regn- och...