Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

Aktuellt

Bruksavgift för vatten och avloppsvatten stiger år 2020

Bruksavgift för vatten och avloppsvatten stiger. Den första höjningen trädde i kraft 1.1.2019 och den andra träder i kraft 15.1.2020. Länk till protokoll av direktionen för de tekniska...

Vattentjänstverket i Korsholm varnar för bluffmakare

Fastighetsägare i Korsholm har blivit kontaktade av personer som vill granska vattenanslutningar. Läs mera från denna länk .

Vasa Vattens byggobjekt år 2020

Vasa Vattens Sanerings- och Byggobjekt 2020      

LEDIGA ARBETSPLATSER

  Vi söker för tryggande av vår service och som förstärkning till vår nuvarande personal   * VATTEN- OCH AVLOPPSINSTALLATÖR    Ansökningstid 8.12.2019 - ...

Återvinn skinkfettet!

Du kommer väl ihåg att skinkfett stelnar i avloppet! Då du häller hett skinkfett i avloppet stelnar det och orsakar lätt stockningar i fastighetens egna avloppsledningar. Öppnandet...

Vattenkvalitet i Lillkyros Merikart - uppdatering 16.10.2019

På slutsommaren 2019 förekom det lindrig lukt och smak i vattenledningsvatten i Lillkyros Merikart. Vattenledningsvattnets kvalitetsgranskning och avtappning effektiverades på området. I Leivannis...

Dag- och regnvattenärenden fr.o.m. år 2015

  Dag- och regnvattenärenden fr.o.m. år 2015 Dagvatten hör inte längre till vattenförsörjningen. Markanvändnings- och bygglagen (103 a §, 13 a) tillämpas på de regn- och...

Kommunteknik har börjat fakturera dagvattenavgifter i september

Vasa stads kommunteknik har börjat fakturera dagvattenavgifter i september 2019. Vasa Vatten fakturerar inte dagvattenavgifter. Om dagvattenfakturor kan man fråga per e-post på adressen ...

Hushållsavloppsvattenläckage till Metviken pga felkoppling vid fastigheten - uppdatering

Uppdatering 28.8.2019 Alla badstränder i Vasa kan användas, läs mera på adressen https://www.vaasa.fi/sv/nyheter/alla-badstrander-i-vasa-kan-anvandas ******************** ...

Kom ihåg att byttan inte äter skräpmat!

Ta hand om avloppets hälsa. Saker som inte hör hemma i toaletten kan orsaka stockningar och läckage! Vattenavgiften köper dig mycket mer än bara rent kranvatten. Vattenförsörjningsverken...