Felanmälningar under arbetstid 06 325 4187 | utanför arbetstid 06 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

Aktuellt

Vattenavbrott vid Västerviksvägen 190 21.2.2024 fr.o.m. kl. 7.30

Vattenavbrott vid Västerviksvägen 190 21.2.2024 fr.o.m. kl. 7.30. https://kartta.vaasa.fi/keskeytyskartta/

Vasa Vatten söker en underhållsingenjör till Påttska reningsverket

Vasa Vatten söker en underhållsingenjör till Påttska reningsverket Till underhållsingenjörens uppgifter hör att svara för reparation, förebyggande underhåll och nyinstallationer av elektriska...

Kungörelse 5.2.-5.3.2024 angående uppdatering av Vasa Vattens verksamhetsområde

Kungörelse 5.2.-5.3.2024 angående uppdatering av Vasa Vattens verksamhetsområde. Diarienummer VAASA/1703/14.05.00/2023 Utlåtanden angående verksamhetsområdena skall inlämnas...

Vasa Vatten söker sommararbetare

Vasa Vatten söker sommararbetare. Sökning och mera information från denna länk . Sökningstid är 22.1.-3.3.2024.   Via Vasa stads sekreterarservice söks också sommararbetare. ...

Vattenlednings anslutningsarbeten vid Tegelmovägen 2-4 14.2.2024

Vattenlednings anslutningsarbeten görs vid  Tegelmovägen 2-4   på onsdagen 14.2.2024 fr.o.m. kl. 7.30 .  ***** Vattenledning repareras vid Tegelmovägen 2-4 på fredagen ...

Vattenledning saneras på Frihetsvägen och Metviksgatan 1.11.2023-->

25.1.2024: Vattenavbrott  på området Hantverkaregatan-Metviksgatan-Kråkfjärdsgatan  på måndagen 29.1.2024 fr.o.m. kl. 7.30 . https://kartta.vaasa.fi/keskeytyskartta/ ***** ...

Den nationella beredskapsdagen firas 7.2.2024

Den nationella beredskapsdagen firas 7.2. Beredskapsdagen 7.2 - SPEK Kontrollera din beredskapsnivå också då det gäller vatten: 72timmar.fi/vatten/

Vattenavbrott på området Smirnoffsvägen-Klippgatan-Kyrövägen-Muraregränden 8.2.2024

Vattenavbrott på området Smirnoffsvägen-Klippgatan-Kyrovägen-Muraregränden på torsdag 8.2.2024 fr.o.m. kl. 7.30 . https://kartta.vaasa.fi/keskeytyskartta/

Vasa Elektriska byggde i samband med Påttska avloppsreningsverket en anläggning som tar vara på spillvärmen ur renat avloppsvatten

24.1.2024 Spillvärmeanläggningen som byggts vid Påttska avloppsreningsverket har tagits i bruk. Sedan december 2023 har anläggningen producerat fjärrvärme regelbundet. I all sin enkelhet...

Skydda vattenrör och -mätare från köld

Skydda vattenrör och -mätare från köld   Det bästa sättet att skydda vattenmätaren eller -röret från att frysa är att vara förutsebar Vid sträng kyla fryser...