Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | utanför arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

Aktuellt

Vattenavbrott i Roparnäs på Seriegatan på torsdag den 6 oktober 2022 fr.o.m. kl. 7.30

Det finns vattenavbrott i Roparnäs på Seriegatan på torsdag den 6 oktober 2022 fr.o.m. kl. 7.30 p.g.a. repareringsarbeten.   https://kartta.vaasa.fi/keskeytyskartta/

Vasa Vatten byter vattenmätare till fjärravläsbara mätare på området Roparnäs, Bobäck och Vapenbrödrabyn 3.-28.10.2022

Vasa Vatten byter vattenmätare till fjärravläsbara mätare på området Roparnäs, Bobäck och Vapenbrödrabyn, arbetet utförs av VMH Kalibro Oy.   Vattenmätarbyten görs under 3.-28.10.2022. ...

Vattenledningar saneras i Roparnäs, arbetet fortsätter till 7.10.2022

3.10.2022: Arbetet fortsätter till 7.10.2022. ***** 14.7.2022: Arbetet fortsätter 1.8.-16.9. ***** Vattenledningar saneras på adressen Kungsvägen-Båskgatan-Hagagatan...

Vi söker en kundbetjäningssekreterare för ett ordinarie anställningsförhållande

Vasa stads Koncernförvaltnings sekreterarservice söker en kundbetjäningssekreterare för ett ordinarie anställningsförhållande (Vasa Vattens verksamhetsenhet). Vasa stads sekreterarservice...

Vasa Vatten granskar fastigheters fettavskiljningsbrunnar

Vasa Vatten granskar fastigheters fettavskiljningsbrunnar.  Under hösten 2022 kommer Vasa Vatten att skicka ett brev och en enkät gällande fastigheters fettavskiljning till de...

Info- och varningsskyltar samt låsen till bommarna har förnyats / ska förnyas vid Molnträskets friluftsområde

  2.8.2022   Info- och varningsskyltar har förnyats vid Molnträskets friluftsområde  i juli . L åsen till bommarna ska förnyas 28.9.2022. Mera bilder från...

Vasa stad önskar få invånarnas observationer om luktolägenheter från Påttska reningsverket

  2.8.2022  Invånarna påminns om att meddela observationer av luktolägenheter från Påttska avloppsreningsverket Läs mera från Vasa stads nätsidor   ...

Läckageundersökningar i vattenförsörjningsledningarna fr.o.m. 3.8.2022 / Dragnäsbäck och Storviken

  Läckageundersökningar i Dragnäsbäck och Storviken fr.o.m. 3.8.2022   Syftet med Vasa Vattens läckageundersökning är att få reda på varför dag- och regnvatten hamnar i...

Vasa Elektriska låter i samband med Påttska avloppsreningsverket bygga en anläggning som ska ta vara på spillvärmen ur renat avloppsvatten

30.6.2022 Vasa Elektriska låter i samband med Påttska avloppsreningsverket bygga en anläggning som ska ta vara på spillvärmen ur renat avloppsvatten. Värmen ska användas i fjärrvärmenätet och...