Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

Aktuellt

Testning av brandposter kan påverka vattnets färg och tryck i Vasa och Lillkyro på måndagen den 26.8.2019

I Vasaområdet (Vasa och Lillkyro) utförs testmätningar av alla släckvattenstationer (brandposter) ) fr.o.m. måndagen den 26.8 2019. Arbetet utförs av Besase Oy på Vasa Vattens vägnar. Mätningar...

Underhållsarbeten vid lågvattenreservoar på Grusgatan den 20.-23.8 2019

Molnträskets vattenverk gör underhållsarbeten vid lågvattenreservoar på Grusgatan den 20.-23.8. P.g.a. tryckförändringar kan det förekomma färgförändringar i...

Saneringen fortsätter på Kyrkoesplanaden den 5.8.2019 - avvikande trafikregleringar

  Uppdatering 1.8.2019   Sanering av stamvattenledning på Kyrkoesplanaden 5 - 30.8.2019, avvikande trafikarrangemang på området Måndagen den 5.8.2019 fortsätter Vasa...

Hushållsavloppsvattenläckage till Metviken pga felkoppling vid fastigheten

Uppdatering tis 23.7.2019 Felkopplingen vid fastigheten reparerades på torsdagen 18.7.2019  och fastighetens hushållsavloppsvatten leds nu till avloppet. ...

Kom ihåg att byttan inte äter skräpmat!

Ta hand om avloppets hälsa. Saker som inte hör hemma i toaletten kan orsaka stockningar och läckage! Vattenavgiften köper dig mycket mer än bara rent kranvatten. Vattenförsörjningsverken...

Avloppsvattenläckaget till Metviken - uppdatering 29.5.2019

Uppdatering 29.5.2019 Till följd av en stockad stamavloppsvattenlinje läckte tillsammans 20 000 m3 obehandlat bostadsavloppsvatten till Vasas Metviken under en veckas tid i förra årets...

Nya leverans-, anslutnings- och bruksavtalsvillkor träder i kraft 1.5.2019

Vattenverksföreningen har tillsammans med Finlands Kommunförbund och Konkurrens- och konsumentverket (KKV) uppdaterat modellen för vattentjänstverkens allmänna leveransvillkor så att de motsvarar...

Uppdaterade verksamhetsområden

Lagen om vattentjänster förpliktigar till anslutning till avloppsnätet   Kort om lagen om vattentjänster Kommunen godkänner verksamhetsområdet. Innan verksamhetsområdet godkänns ger...

THL:s avloppsvattenundersökning år 2018

THL:s (Institutet för hälsa och välfärd) avloppsvattenundersökning ger information om regional förekomst om användning av narkotika och dess ändringar. Användning av narkotika mäts...

BBC raporterar om Kurikkas grundvattenprojekt

Grundvattenprojektet i Kurikka har fått internationell uppmärksamhet. BBC World Services har publicerat en video på sin nätsida om Geologiska forskningscentralens och brittiska forskares unika...