Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | utanför arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

Aktuellt

Vasa Vattens nya direktör Pekka Rouhiainen har börjat sitt jobb den 16 januari 2023

Vasa Vattens nya direktör Pekka Rouhiainen tillträdde sitt jobb den 16 januari 2023. Rouhiainen jobbade tidigare som direktör för vattenverket i Salo. Vasa Vattens tidigare direktör var Irma...

En del av kunder, vars fastighet har fjärravläsbar vattenmätare, har felaktigt fått ett avläsningskort

En del av kunder, vars fastighet har fjärravläsbar vattenmätare, har felaktigt fått ett avläsningskort (områden Kilskiftet, Roparnäs, Vapenbrödrabyn, Böle, Bobäck). Mätarställning behöver inte...

Vasa stad förnyar sitt ekonomisystem, fakturering försenas

Vasa stad förnyar sitt ekonomisystem. Ändringarna uppdateras för tillfället till Vasa Vattens datasystem. P.g.a. detta kan nya fakturor inte skickas ännu. Vi beklagar förseningen!

Vatten-, avlopps- och dagvattenrören förnyas på Bokvägen fr.o.m. 9.1.2023

1.2.2023 : Det finns vattenläcka på Bokvägen, repareringsarbetena är på gång. ***** 27.1.2023:  Det finns vattenavbrott på Bokvägen, repareringsarbetena är på gång. ...

Näsgatan stängs av på grund av vattenledningsarbeten

På Näsgatan i Vikinga utförs vattenledningsarbeten från och med 12.1. På den trånga gatan finns ett djupt schakt, och därför stängs gatan av med tanke på den allmänna säkerheten. Avsikten är...

Varning för svag is och smältvattenområden / Pått & Molnträsket

Varning för svag is och smältvattenområden.   Foto: Jaakko J. Salo   Renat vatten som kommer ut från  Påttska reningsverkets  utloppsrör är varmt också på...

Så här förbereder du dig för elavbrott

Som aktörer för kritisk försörjningsberedskap eftersträvas att vattenförsörjningen hålls utanför s.k. cirkulerande elavbrott.  Undvik ändå att använda vatten redan en halv timme...

Bruksavgifterna på vatten och avloppsvatten höjs fr.o.m. den 1.1.2023

  Direktionen för de tekniska affärsverken har 19.10.2021 beslutit att höja bruksavgift för vatten och avloppsvatten 5 % fr.o.m. den 1.1.2023. Prishöjningen påverkas av det...

Vasa Vatten har huvudrollen i Lining Ab:s nya introduktionsvideo

I denna introduktionsvideo, fick Vasa Vatten dela med sig av sina erfarenheter av Lining Ab:s omfattande system för vattenförsörjning, AQUAVISIO. Videon finns endast på finska.   ...

Vasa Vatten granskar fastigheters fettavskiljningsbrunnar

Vasa Vatten granskar fastigheters fettavskiljningsbrunnar.  Under hösten 2022 kommer Vasa Vatten att skicka ett brev och en enkät gällande fastigheters fettavskiljning till de...