Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

Aktuellt

Glad självständighetsdag!

Vasa Vatten önskar sina kunder en fridfull självständighetsdag!          Foto: Unsplash / Moodywalk  

Avvikande trafikregleringar på Vörågatan 9-13.12.

  Vasa Vatten sanerar vattenledningar vid Vörågatan 21 mån 9.12 kl. 7.00 - fre 13.12.2019. Avvikande trafikregleringar på Vörågatan (mellan Verkstadsgatan & Skeppsgatan). ...

Bruksavgift för vatten och avloppsvatten stiger år 2020

Bruksavgift för vatten och avloppsvatten stiger. Den första höjningen trädde i kraft 1.1.2019 och den andra träder i kraft 15.1.2020. Länk till protokoll av direktionen för de tekniska...

Vattenkvalitet i Lillkyros Merikart - uppdatering 16.10.2019

På slutsommaren 2019 förekom det lindrig lukt och smak i vattenledningsvatten i Lillkyros Merikart. Vattenledningsvattnets kvalitetsgranskning och avtappning effektiverades på området. I Leivannis...

Vatten- och avloppsvattenledningsarbeten i Vasklot

Vasa Vatten gör vatten- och avloppsvattenledningsarbeten i Vasklot. Vattenavbrott kan förekomma.

Dag- och regnvattenärenden fr.o.m. år 2015

  Dag- och regnvattenärenden fr.o.m. år 2015 Dagvatten hör inte längre till vattenförsörjningen. Markanvändnings- och bygglagen (103 a §, 13 a) tillämpas på de regn- och...

Kommunteknik har börjat fakturera dagvattenavgifter i september

Vasa stads kommunteknik har börjat fakturera dagvattenavgifter i september 2019. Vasa Vatten fakturerar inte dagvattenavgifter. Om dagvattenfakturor kan man fråga per e-post på adressen ...

Hushållsavloppsvattenläckage till Metviken pga felkoppling vid fastigheten - uppdatering

Uppdatering 28.8.2019 Alla badstränder i Vasa kan användas, läs mera på adressen https://www.vaasa.fi/sv/nyheter/alla-badstrander-i-vasa-kan-anvandas ******************** ...

Kom ihåg att byttan inte äter skräpmat!

Ta hand om avloppets hälsa. Saker som inte hör hemma i toaletten kan orsaka stockningar och läckage! Vattenavgiften köper dig mycket mer än bara rent kranvatten. Vattenförsörjningsverken...

Avloppsvattenläckaget till Metviken - uppdatering 29.5.2019

Uppdatering 29.5.2019 Till följd av en stockad stamavloppsvattenlinje läckte tillsammans 20 000 m3 obehandlat bostadsavloppsvatten till Vasas Metviken under en veckas tid i förra årets...