Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

Aktuellt

Vattenkvalitet i Lillkyro

Det kan förekomma lindrig lukt eller smak i vattenledningsvattnet i Lillkyro. På slutsommaren är marken varmt omkring vattenledningar och detta värmer upp hushållsvattnet. I...

Vattenmätarbyten börjar 3.8.2020 i Hemstrand, VMH Kalibro Oy

Vasa Vatten börjar byta vattenmätare i Hemstrand den 3 juli 2020, arbetet utförs av VMH Kalibro Oy.   Vattenmätarbyten görs under 3.8. - 14.8.2020 med beaktande av rådande...

Vår kundtjänst på Gjuterivägen stängd för besök

  Uppdatering 29.7.2020 Vär kundtjänst på Gjuterivägen stängd för besök tills vidare. Kundtjänsten är fortsatt bemannad och svarar och hjälper via telefon och e-post under ordinarie...

Ett nytt kundhanterings- och faktureringssystem har tagits i bruk på Vasa Vatten

Vasa Vatten har tagit i bruk ett nytt affärssystem. Med detta ersattes det tidigare kundhanterings- och faktureringssystemet samt jobbhanterings- och lagerhanteringssystemet. Med...

Vasa Vattens pågående saneringar

Vasa Vattens pågående saneringar:   I Liselund på Elementfabriksvägen fortsätter sanering av vatten- och avloppsvattenledningar i augusti. På Köpstigen sanerar man...

Vattenmätarbyten börjar 22.6.2020 i Melmo och Orrnäs, VMH Kalibro Oy

Vasa Vatten börjar byta vattenmätare i Melmo och Orrnäs den 22 juni 2020, arbetet utförs av VMH Kalibro Oy.   Vattenmätarbyten görs under 22.6.-3.7.2020 med beaktande av rådande...

Grundvatten från Kurikka till Vasa?

Grundvatten från Kurikka till Vasa? Hankkeen tilannekatsaus 27.4.2020 GTK (information endast på finska) Hankkeen tilannekatsaus 28.1.2020 GTK _(information endast på finska) ...

Uppdaterade verksamhetsområden

Lagen om vattentjänster förpliktigar till anslutning till avloppsnätet   Kort om lagen om vattentjänster Kommunen godkänner verksamhetsområdet. Innan verksamhetsområdet godkänns ger...

Världsvattendagen 22.3. / "Kampanj om vatten och hälsa i högstadierna" annullerad

Världsvattendagen firas 22.3.  År 1992 deklarerade FN:s generalförsamling den 22 mars till världens vattendag. Vattendagens betydelse är att påminna oss om vikten av rent vatten, samt...

Coronavirus och vattenförsörjning

  Meddelande 18.3.2020   Enligt informationen som de ansvariga ministerierna SHM och JSM givit den 13.3.2020 verkar det vara osannolikt att coronaviruset sprids genom...