Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

Aktuellt

Bruksavgift för vatten och avloppsvatten stiger 1.1.2021

  Direktionen för de tekniska affärsverken har 20.10.2020 beslutit att höja bruksavgift för vatten och avloppsvatten fr.o.m. 1.1.2021. Den nuvarande vattenavgift 1,51 €/m3 höjs 5...

Grundvatten från Kurikka till Vasa?

Grundvatten från Kurikka till Vasa? Hankkeen tilannekatsaus 28.8.2020 GTK (information endast på finska) Hankkeen tilannekatsaus 27.4.2020 GTK (information endast på finska) ...

Vår kundtjänst på Gjuterivägen stängd för besök

  Uppdatering 29.7.2020, 15.10.2020 Vär kundtjänst på Gjuterivägen stängd för besök tills vidare. Kundtjänsten är fortsatt bemannad och hjälper via telefon och e-post under...

THL undersöker förekomsten av coronavirus i avloppsvatten - också Vasa är med

Uppdatering 15.10.2020: Vasas dåliga coronasituation syns också i Vasas avloppsvatten, coronavirus har påträffats mycket. THL skriver också, att det är ett varningstecken att viruset...

Byggandet av en ny avloppsvattenpumpstation och rivningen av den gamla pumpstationen på Wahlbäcksvägen i Gamla Hamnen

Vasa Vatten börjar bygga en ny avloppsvattenpumpstation och riva den gamla pumpstationen på Wahlbäcksvägen den 19 oktober 2020 . Arbetet tar cirka tre veckor. Vi beklagar besväret som...

Kungörelse 6.10.2020 - 4.11.2020 Vasa Vattens verksamhetsområde

  Kungörelse 6.10.2020 - 4.11.2020 angående uppdatering av Vasa Vattens verksamhetsområde. Diarienummer VAASA/760/14.05.00/2020 Utlåtanden angående verksamhetsområdena...

Vasa Vattens pågående saneringar

Vasa Vattens pågående saneringar:   I Gerby, vid Alskatvägen saneras vattenledning i ca 250 meters längd från Norrsidsvägen i riktning mot staden. (2.9.2020)   ...

Sanering av vatten- och avloppsvattenledningar på Batteriudden i Sunnanvik

Vasa Vatten sanerar vatten- och avloppsvattenledningar på Batteriudden i Sunnanvik under 17.9.-6.11.2020 . Med anledning av arbetet kan det förekomma korta vattenavbrott i fastigheter. Vattnet...

Vattenkvalitet är bra i Lillkyro

Vattenkvalitet är bra i Lillkyro. På slutsommaren förekom det i hushållsvattenledningars inre yta alldeles normal ofarlig mikrobväxt. Fenomen är bekant från tidigare åren också. Nu är...

Ett nytt kundhanterings- och faktureringssystem har tagits i bruk på Vasa Vatten

Vasa Vatten har tagit i bruk ett nytt affärssystem. Med detta ersattes det tidigare kundhanterings- och faktureringssystemet samt jobbhanterings- och lagerhanteringssystemet. Med...