Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | utanför arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

Aktuellt

Utveckling av Vasa stads promenadcentrum belönades i Jyväskylä i samband med Yhdyskuntatekniikka 2023 -evenemanget

I samband med Yhdyskuntatekniikka 2023 -evenemanget (10.-11.5.2023) belönades utveckling av Vasa stads promenadcentrum.  Läs mera från denna länk  (bara på finska). Siri Gröndahl...

Vattentornet i Vasa har hägnats in av säkerhetsskäl

  Vattentornet i Vasa centrum har hägnats in av säkerhetsskäl. Från väggen till vattentornet, som är byggt i tegel, har det lossnat tegelstensbitar och det kan leda till...

Vasa Vatten granskar fastigheters fettavskiljningsbrunnar

Vasa Vatten granskar fastigheters fettavskiljningsbrunnar.  Under hösten 2022 skickade Vasa Vatten ett brev och en enkät gällande fastigheters fettavskiljning till de fastigheter...

Årlig gatuspolning har börjat på cykelvägarna och gatorna

Tekniska sektorns kommunteknik har börjat med den årliga gatuspolningen på cykelvägarna och gatorna. Dessa arbeten kan förorsaka färgförändringar i vattenledningsvattnet, färgen försvinner genom...

Vasa Vatten reparerar avloppsvattenledningar i Gamla Hamnen fr.o.m. 27.2.2023

Vasa Vatten reparerar avloppsvattenledningar i Gamla Hamnen på Bäckmansvägen fr.o.m. 27.2.2023. Arbetet fortsätter för tillfället till 10.3.2023 och börjar igen senare på våren.

Vasa Elektriska låter i samband med Påttska avloppsreningsverket bygga en anläggning som ska ta vara på spillvärmen ur renat avloppsvatten

28.2.2023 Byggandet av en anläggning som ska ta vara på spillvärmen ur renat avloppsvatten framskrider enligt tidtabell. Anläggningen ska vara färdig i slutet av 2023. Källa: Nette 1/23. ...

Vasa Vattens nya direktör Pekka Rouhiainen har börjat sitt jobb den 16 januari 2023

Vasa Vattens nya direktör Pekka Rouhiainen tillträdde sitt jobb den 16 januari 2023. Rouhiainen jobbade tidigare som direktör för vattenverket i Salo. Vasa Vattens tidigare direktör var Irma...

Så här förbereder du dig för elavbrott

Som aktörer för kritisk försörjningsberedskap eftersträvas att vattenförsörjningen hålls utanför s.k. cirkulerande elavbrott.  Undvik ändå att använda vatten redan en halv timme...

Bruksavgifterna på vatten och avloppsvatten höjs fr.o.m. den 1.1.2023

  Direktionen för de tekniska affärsverken har 19.10.2021 beslutit att höja bruksavgift för vatten och avloppsvatten 5 % fr.o.m. den 1.1.2023. Prishöjningen påverkas av det...

Vasa Vatten har huvudrollen i Lining Ab:s nya introduktionsvideo

I denna introduktionsvideo, fick Vasa Vatten dela med sig av sina erfarenheter av Lining Ab:s omfattande system för vattenförsörjning, AQUAVISIO. Videon finns endast på finska.   ...