Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

Aktuellt

Vattenledningar saneras i Roparnäs 23.5.-15.7.2022

Vattenledningar saneras på adressen Kungsvägen-Båskgatan-Hagagatan 23.5.-15.7.2022 . Korta vattenavbrott kan förekomma. Om möjliga längre vattenavbrott informeras separat. Det kan...

Till Vasa Vatten söks en teknisk underhållsarbetare

Vasa stad söker en teknisk underhållsarbetare till Vasa Vatten. Sökningstid utgår 25.5.2022 kl. 15. Läs mera från Kuntarekrys sidor

Kvalitetskontroll av Vasa Vattens hushållsvatten

6.5.2022:  Hushållsvattnets kvalitet är bra i Vasa. Hushållsvatten uppfyller kvalitetskrav och kvalitetsrekommendationer (Social- och hälsovårdsministeriet 1352/2015). Vasas...

Gatuspolning har börjat på gator och cykelvägar

Tekniska sektorns kommunteknik har börjat med den årliga gatuspolningen. Dessa arbeten kan förorsaka färgförändringar i vattenledningsvattnet, färgen försvinner genom att låta vattnet rinna en...

Info- och varningsskyltarna samt låsen till bommarna förnyas vid Molnträskets friluftsområde

Vasa Vatten förnyar info- och varningsskyltarna samt låsen till bommarna vid Molnträskets friluftsområde under våren och sommaren. Samtidigt lägger man till en ny port nära parkeringsplatsen...

Information om ändring av fastställningsgrunderna för anslutningsavgiften

  Till våra kunder har skickats information om fastställningsgrunderna för anslutningsavgiften. Storleken av anslutningsavgiften ändras inte. Fastställningsgrunderna för...

Världsvattendagen 22.3. / "Kampanj om vatten och hälsa i högstadierna"

Världsvattendagen firas 22.3.  År 1992 deklarerade FN:s generalförsamling den 22 mars till världens vattendag. Vattendagens betydelse är att påminna oss om vikten av rent vatten, ...

Läckage som inte märks kan kosta bostadsägaren mycket

Enligt specialisten till exempel rinnande toalett kan kosta bostadsägaren mycket - extra kostnader till och med över 160 €/månad. Läs mera ur Talouselämä från denna länk  (bara...

Förnyande av Molnträskets vattenverk

Uppdatering 16.2.2022: Molnträskets vattenverk förnyas och den nya undervattenreservoaren, kallad ”I-byggnaden”, uppnådde taklagshöjd 8.2.2022. Taklagsfest firas på torsdag den 17.2 2022...