Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900
Lillkyros vattentorn

Aktuellt

Takaisin

Världsvattendagen 22.3. / Kampanj om vatten och hälsa i högstadierna - Tema 2018 "Nature For Water"

Världsvattendagen firas 22.3. 


År 1992 deklarerade FN:s generalförsamling den 22 mars till världens vattendag. Samma år hölls FN:s miljö- och utvecklingskonferens i Rio de Janeiro. Vattendagens betydelse är att påminna oss om vikten av rent vatten, samt att sprida kunskap om vattenresursernas inverkan på ekonomisk produktivitet och socialt välbefinnande.

 Temat för året 2018 är "Nature for water"
 

FN:s Vattendag år 2018 uppmanar oss att undersöka naturens egna lösningar till dagens vattenutmaningar. Hur sköter naturen t.ex. reningen av vatten eller hur förhindrar den översvämmningar? 

Människan har genom sina handlingar stört naturens eget vattenkretslopp och orsakat en obalans som märks t.ex. som översvämmningar eller torka. Kunde vi förhindra dessa  extrema fenomen genom att återställa naturens eget vatten- kretslopp? Kunde vi härma naturen när vi löser framtidens stora vatten-problem?

Med naturbaserade lösningar strävar man till att lösa problem med metoder som härmar naturens egna prosesser och funktioner. Lösningarna har både naturen och människan nytta av. Lösningarna kan bestå av uppehållandet av naturens egna funktioner, t.ex. skyddandet av havsområden på ett sätt som gynnar viktiga fiskarter (t.ex. abboren). En naturbaserad lösning kan även vara ett ekosystem som konstruerats av människan. Ett exempel är de gröna tak som byggs i städer, som både kyler ner byggnader och renar stadsluften.

 

Kolla in vattendagens officiella nätsidor:

http://worldwaterday.org

http://www.vattendag.org/

 


 

Årlig Kampanj om vatten och hälsa för högstadieelever

Användningen av läsk- och energidrycker är omfattande bland ungdomar. Oron över detta ledde till att Vasa stads enhet för hälsofrämjande, tandvården, samt Vasa Vatten tillsammans år 2011 startade en kampanj för "Vatten som törstsläckare". Målet är att öka vattnets andel av det dagliga vätskeintaget samt att informera eleverna om vattnets betydelse för hälsan och samhället.

Årets tema 2018 "Nature for water" -information i högstadierna 19. - 23.3.2018

För att informera eleverna besöker de medverkande i kampanjen alla högstadier och håller ett ca. 30 minuters informationstillfälle.