Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

Aktuellt

Takaisin

Avloppsvattenundersökningen avslöjar: narkotikaanvändningen har ökat även i Vasa

Avloppsvattenundersökningen som Institutet för hälsa och välfärd (THL) publicerade på onsdagen 21.10 visar att narkotikaanvändningen har blivit allt vanligare i flera städer under året. Resultatet visar en tydlig ökning även i Vasa.

I år deltog sammanlagt 27 avloppsreningsverk i undersökningen. Avloppsvattenprover togs under en vecka i mars och i slutet av våren. Narkotikarester analyserades i det orenade avloppsvattnet som kom in till avloppsreningsverket.

Det framgår av resultaten att den sammanlagda användningen av amfetamin, kokain, ecstasy och metamfetamin steg i mars 2020 i flera städer, även i Vasa.

Undersökningen visar också att narkotikaanvändningen har varierat tidsmässigt och regionalt. Enligt THL observerades regionala skillnader framför allt under vårens undantagsförhållanden i maj och i juni, då drogmissbruket minskade i en del av städerna. Avloppsvatten analyserades också i augusti men THL har ännu inte fått resultaten från dessa provinsamlingar.

Nedan finns THL:s graf (på finska) över resultaten från åren 2012 - 2020. Vasa har deltagit i uppföljningen av narkotikarester i avloppsvattnet sedan 2014.
 

Länk till THL:s graf (bara på finska)
 

Länk till THL:s sidor