Felanmälningar under arbetstid 06 325 4187 | utanför arbetstid 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni
 

Aktuellt

Takaisin

Bruksavgifterna på vatten och avloppsvatten höjs fr.o.m. den 1.1.2023

 

Direktionen för de tekniska affärsverken har 19.10.2021 beslutit att höja bruksavgift för vatten och avloppsvatten 5 % fr.o.m. den 1.1.2023.

Prishöjningen påverkas av det stora behovet att investera och sanera under de kommande åren. Vasa Vattens investeringar är tillsammans 57 M€ i budget som de tekniska affärsverkens direktion har godkänt för åren 2022-2026. De största projekten är förnyandet av Molnträskets vattenverks vattenbehandlingsprocess (17,4 M€) och att bygga ett nytt vattentorn (8,1 M€). Till Kurikkas djupgrundvattenprojekt har man reserverat 3,7 M€.

Information om prishöjning har skickats per post till kunder 16.11.2022.

 

1.1.2022

1.1.2023

 

utan moms €/m3

inkl. moms €/m3

utan moms €/m3

inkl. moms €/m3

 

vatten

1,41

1,75

1,48

1,84

 

avloppsvatten

2,16

2,67

2,26

2,80

 

TILLSAMMANS

3,57

4,42

3,74

4,64

 

 

Länk till protokoll av direktionen för de tekniska affärsverken den 19.10.2021