Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

Aktuellt

Takaisin

Hushållsavloppsvattenläckage till Metviken pga felkoppling vid fastigheten - uppdatering

Uppdatering 28.8.2019

Alla badstränder i Vasa kan användas, läs mera på adressen https://www.vaasa.fi/sv/nyheter/alla-badstrander-i-vasa-kan-anvandas

********************

Uppdatering tis 23.7.2019


Felkopplingen vid fastigheten reparerades på torsdagen 18.7.2019 och fastighetens hushållsavloppsvatten leds nu till avloppet.

Hälsoskyddsmyndigheten i Vasa stad övervakar badstränder och förorening av vattendrag och Vasa stads miljösektor informerar om situationen.

Kontrollresultaten för vattenkvaliteten vid badstränderna finns på Vasa stads nätsida   https://www.vaasa.fi/sv/tjanster/badstranderna , https://www.vaasa.fi/sv

Karta över Vasa stads badstränder finns på stadens karttjänst   https://kartta.vaasa.fi/IMS/sv/Map

 

*********************

Hushållsavloppsvattenläckage till Metviken pga felkoppling vid fastigheten – uppdatering 19.7.2019

Felkopplingen vid fastigheten reparerades i går den 18.7.2019. Fastighetens hushållsavloppsvatten leds nu till avloppet och dagvattenlinjen har spolats.

 

Förbjudet att simma på Smulterö

Tills vidare är det förbjudet att simma vid Smulterö badstrand eftersom bakteriehalten på vattenprover som togs den 17.7.2019 överskrider det tillåtna. På Sandö uppfyller badvatten kvalitetskraven men bakteriehalten är tydligt lite förhöjd. Följande extra badvattenprover från Smulterö och Sandö tas i dag den 19.7.2019. Deras resultat fås måndagen den 22.7.2019. Kontrollresultaten för vattenkvaliteten vid badstränderna finns på Vasa stads nätsida   https://www.vaasa.fi/sv/tjanster/badstranderna .  Badvattenprover som tagits tidigare i sommar uppfyller kvalitetskraven vid alla Vasa stads 15 badstränder.


Vid Brändö sunds mattvättningsställe används tills vidare vatten från vattenledningsnätet i stället för havsvatten.
 

Näringsämne- och bakteriehalten i vattenprover som togs 17.7.2019 från Metviken i närheten av röret som finns i ändan av Kyrkoesplanadens dagvattenlinje var högre än normalt. Nu när avloppsvattenläckaget är reparerat blir vattenkvaliteten i Metviken normal inom några veckor.
 

Hälsoskyddsmyndigheten i Vasa stad övervakar badstränder och förorening av vattendrag och informerar om situationen.
 

Karta över Vasa stads badstränder finns på stadens karttjänst   https://kartta.vaasa.fi/IMS/sv/Map

 

Tilläggsuppgifters ges av:

Vasa stads miljöavdelning, miljöinspektör Esa Hirvijärvi, tfn 040 777 5176, esa.hirvijarvi@vaasa.fi
Vasa Vatten, verkställande direktör Irma Hyry, tfn 040 187 2877, irma.hyry@vaasa.fi

 

 

*********************

INFORMATION 17.7.2019
 
Vasa Vatten tackar den aktiva personen, som anmälde att det luktar avlopp vid Metviken i ändan av Kyrkoesplanaden i går kväll.

Den slutliga orsaken till lukten fick man reda på i dag med hjälp av fotografering av avloppet. Avloppet till den nya flervåningsfastigheten vid Kyrkoesplanaden har felkopplats inom fastigheten så att dess hushållsavloppsvatten, ca 5 m3 per dygn, leds till dagvattenledning och hamnar via Kyrkoesplanadens dagvattenledning till Metviken. Disponenten och entreprenören till fastigheten har kontaktats och reparationen börjar genast i morgon bitti.

I dag har man tagit extra vattenprov från Metviken samt badstränderna vid Sandö och Smulterö. Deras resultat kommer på fredag. Sommarens badvattenprov (senaste proven tagna 24.6.2019) uppfyllde kvalitetskraven.

Hälsoskyddsmyndigheten i Vasa stad övervakar badstränder och förorening av vattendrag.

 

Ytterligare information:
Vasa Vattens verkställande direktör Irma Hyry, tfn 040 187 2877