Felanmälningar under arbetstid 06 325 4187 | utanför arbetstid 06 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

Aktuellt

Takaisin

Vattentornet i Vasa har hägnats in av säkerhetsskäl

 

Vattentornet i Vasa centrum har hägnats in av säkerhetsskäl. Från väggen till vattentornet, som är byggt i tegel, har det lossnat tegelstensbitar och det kan leda till farosituationer för den som rör sig i närheten av tornet.


Vattentornets övre del har täckts med nät redan tidigare av samma skäl. Tornet hålls inhägnat till dess en reparationslösning blir genomförd.

På området ska särskild försiktighet iakttas och det är bra att påminna speciellt barn om att tillträde är förbjudet på det inhägnade området.

Inne i vattentornet utövas klättring, men vid dörröppningen byggs ett tillfälligt tak och inhägnaden byggs så att det är tryggt att komma in.

 

https://www.vaasa.fi/sv/aktuellt/vattentornet-i-vasa-hagnades-in-av-sakerhetsskal/